Informatiebijeenkomsten Tijdelijke Huisvesting voor omwonenden

Op maandag 29 en woensdag 31 januari van 19.30-21.30 uur organiseert de gemeente voor de omwonenden van de 3e industrieweg en Apeldoornseweg een Informatieavond Tijdelijke Huisvesting in de Open Poort, Veldhoeve 1. Beide avonden zijn een vervolg op de eerder gehouden inloopbijeenkomsten afgelopen september.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.

Het programma van de avonden is opgedeeld in een formeel deel en een informeel deel. Tijdens het formele gedeelte worden omwonenden door de gemeente bijgepraat over het project Tijdelijke Huisvesting en het (verdere) te volgen proces. Daarbij is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Na het formele gedeelte, is er gelegenheid om informeel met elkaar door te praten tot 21.30 uur.

Maandag 29 januari: omwonenden 3e industrieweg (voormalig Brimos terrein)
Woensdag 31 januari: omwonenden Apeldoornseweg

De omwonenden van beide locaties hebben een uitnodiging ontvangen. Mocht u tot deze groep behoren en geen uitnodiging ontvangen hebben, dan kunt u deze mededeling als zodanig beschouwen, aldus de gemeente.

Op www.hattem.nl/tijdelijkehuisvesting staat alle relevante informatie over dit project.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in