Hattem groeide in 2022

In 2022 groeide het inwonertal van de gemeente Hattem met 79 personen naar een totaal van 12.307 inwoners. Daarmee was die groei iets groter dan in de voorgaande jaren.
De groei ontstond voor het overgrote deel door vestiging van mensen van buiten Hattem (“sociale bevolkingsgroei”, waarvan weer een deel afkomstig is van buiten Nederland). Als we alleen rekening houden met geboorte en sterfte in Hattem (“natuurlijke bevolkingsgroei”) had Hattem “slechts” 7 personen kunnen bijschrijven.

Woningen
Al deze inwoners hadden in Hattem 5407 woningen tot hun beschikking: 84% had onderdak in een “eengezinswoning”, de overige 16 % bewoonde een “meergezinswoning” (bijv. appartementencomplex).
Ruim 2700 woningen (de helft van de woningvoorraad) is gebouwd in de periode 1950-1980
Twee derde van alle huizen in Hattem zijn koopwoningen, waarvan de gemiddelde verkoopwaarde in 2022 steeg van € 319.000,-  naar € 349.000,- (WOZ-waarde).

Bevolking
Meer dan 47% van de Hattemers staat te boek als “gehuwd” of “samenwonend”. De ongehuwden maken samen ruim 41% uit van de bevolking. De categorieën “verweduwd” (5,8%) en “gescheiden”(5,7%) maken dat overzicht compleet.
Wat leeftijdsopbouw betreft volgt Hattem min of meer de landelijke trend. Opvallen zijn echter het grote aantal 10 t/m 20-jarige in Hattem en het sterk verminderde aanwezigheid van de categorie 20 t/m 39-jarigen.
De “demografische druk” is maar liefst 86%. Dit wil zeggen dat er 86 personen potentieel niet werken (leeftijd 0-20 en leeftijd 65+) tegenover 100 personen die potentieel wel werken (leeftijd 20-65 jaar).

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in