Drijvend zonneveld langs de Oostersedijk

In december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van zonnepark Zon op ’t Zand. Dit park komt op vier onrendabele percelen bij het knooppunt Hattemerbroek.

De ambitie van initiatiefnemer was om ook een drijvend zonnepark aan te leggen op de voormalige zandwinningsplas aan de Oostersedijk. Voor het drijvende zonnepark was aanvullend ecologisch onderzoek nodig en dat is nu afgerond. Het onderzoek maakt duidelijk dat er verschillende diersoorten zijn waargenomen in en rond de plas. Daarom wordt geadviseerd in het kader van de Zorgplicht van de Wet natuurbescherming extra maatregelen te treffen.

Vissen en kikkers
Op een zandbank in de plas zit een kolonie oeverzwaluwen met minimaal 25 nesten. Door het aanleggen van een duurzame oeverzwaluwwand kan de kolonie voor de plas behouden blijven. Verder is het advies om een 25 meter brede zone met open water rondom de zonnepanelen aan te houden waardoor een strook water open water behouden blijft waar direct zonlicht op kan schijnen. Deze zone is van groot belang voor de vispopulaties alsook de populaties van amfibieën en moeras- en watervogels.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met de nieuwe ontwerpverklaring, omdat het drijvende zonneveld bijdraagt aan de energietransitie van de gemeente Hattem.
In het totale Zon op ’t Zand park komen 50.000 zonnepanelen. Uitgaande van een opbrengst van 400 Wp per paneel, zou het park daarmee ongeveer 6.000 huishoudens jaarlijks van groene elektriciteit kunnen voorzien.

Alle Hattemers kunnen meedoen
Initiatiefnemer heeft omwonenden geïnformeerd en de mogelijkheid geboden financieel te participeren.
Ook heeft Powered by Hattem de intentie om een deel van de panelen van de zonnevelden in te zetten voor de inwoners van Hattem. Door deze samenwerking is het mogelijk voor financieel minder draagkrachtige inwoners te profiteren van de voordelen van hernieuwbare duurzame energie.

De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken vergadert op 17 januari 2022 over het drijvende zonnepark. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in