Begroting Waterschap Vallei en Veluwe 2024 ter inzage

De begroting 2024 van Waterschap Vallei en Veluwe is vanaf 2 november in te zien. Op 20 november wordt de begroting vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Vanaf dat moment staan ook de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2024 vast.

Investeren in de basis, klaar voor de toekomst
De kosten voor het waterbeheer nemen toe. Het waterschap heeft te maken met hogere prijzen voor energie en materialen en gestegen loonkosten. Ook komt de komende jaren structureel meer en complexer werk en veel nieuwe wet- en regelgeving op ons af. Beide hebben impact op onze organisatie en vragen om bewuste keuzes en meerjarig een investering in onze assets, onze professionals en onze bedrijfsvoering.

Lasten stijgen
Dit betekent voor inwoners in ons gebied dat de waterschapslasten stijgen. Zo betaalt een gezin met een eigen woning in 2024 gemiddeld 28 euro per jaar meer. Voor agrariërs, bedrijven en eigenaren van natuurgebieden, dalen de tarieven licht. Dit komt mede doordat de waarde van woningen (WOZ-waarde) harder is gestegen dan die van grond. Een toelichting hierop staat in de begroting.

Dijkgraaf Marijn Ornstein: “Door stijgende kosten en extra eisen die gesteld worden aan ons werk, is het onvermijdelijk dat de tarieven stijgen voor inwoners. Investeringen zijn nodig om ons waterschap toekomstbestendig te maken en houden. De komende jaren blijven onzeker en onvoorspelbaar. Dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van het waterschap, en verplicht ons tot het maken van slimme keuzes. Voorop staat dat wij hebben te zorgen voor goed waterbeheer in ons gebied. Dit is essentieel voor ieders gezondheid, veiligheid en welbevinden. Nu en in de toekomst.”

Slim investeren en slim kiezen
Het waterschap werkt aan nieuwe technieken om rioolwater nog beter te zuiveren en energie en grondstoffen te winnen. Hierbij werken we samen met andere overheden en marktpartijen. We dragen hiermee bij aan een duurzame leefomgeving en de betaalbaarheid van waterbeheer.

“De komende jaren is een groot aantal investeringen noodzakelijk. Zo is een deel van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties aan vernieuwing toe. Tegelijk vraagt extremer weer om aanvullende maatregelen in ons gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van afkoppelen van regenwater en vergroening van tuinen, de zorg voor veilige dijken en maatregelen om water meer vast te houden. We kunnen niet alles tegelijk doen en dus maken we hierin keuzes. Deze ziet u terug in de begroting.”

Begroting inzien
De ontwerpbegroting is in te zien van 2 tot en met 16 november bij de receptie op het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, telefoonnummer (055) 5 272 911). De begroting is ook in te zien via www.overheid.nl. Ontvangt u de begroting liever digitaal? Stuur dan een mail naar communicatie@vallei-veluwe.nl.
Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op maandag 20 november om 19.00 uur bij te wonen (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn). De vergadering is ook live te volgen via www.vallei-veluwe.nl.

 

 

 

 

///

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in