Precarioheffing Vitens in Hattem volledig gecompenseerd

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om Hattemers compensatie te bieden voor de precariobelasting die Waterbedrijf Vitens aan hen doorbelast. Bewoners die aangesloten zijn bij Vitens ontvangen een compensatie op hun jaarlijkse belastingaanslag.

In het coalitieakkoord 2018-2022* is opgenomen dat de extra heffing van Vitens niet mag leiden tot hogere totale lasten voor de huishoudens in Hattem. De maatregel is verwerkt in de begroting 2019, die op 12 november door de gemeenteraad wordt besproken.

Raad moet nog instemmen
Wethouder Martijn Hospers is blij met de voorgestelde maatregel: ‘Eind 2017 zijn onze inwoners en wij als gemeentebestuur onaangenaam verrast door de doorbelasting van Vitens. Voor alle politieke partijen in onze gemeenteraad was compensatie van deze doorbelasting een belangrijk onderwerp. Als de raad instemt met ons voorstel, dan gaan we iedereen compenseren: in de toekomst én met terugwerkende kracht.’

Terugbetaling via belastingaanslag
Jaarlijks ontvangen de Hattemers eind januari de Gecombineerde Belastingaanslagen. Deze bestaan uit de OZB, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de afrekening diftar. De aanslag die volgend jaar eind januari wordt verstuurd, bevat nog extra regels: de compensaties voor de extra kosten die Vitens in rekening heeft gebracht. Door de compensatie in één keer te combineren met de jaarlijkse belastingaanslag is deze overzichtelijk voor de inwoners en blijven de extra administratieve kosten laag.

*Precario
We gaan ervoor zorgen dat de extra heffing die Vitens oplegt aan huishoudens vanwege de precario op leidingen, niet tot hogere totale lasten leidt voor Hattemse huishoudens.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in