Wat deed Frederic Adolph Hoefer in Hattem?

Frederic Adolph Hoefer (Sittard, 14 april 1850 – Zeist, 7 oktober 1938) was een Nederlands militair en historicus. Hoefer was 1e luitenant der artillerie, tot een ongeval een einde maakte aan zijn militaire loopbaan. Nadien werkte hij bij de HIJSM en de Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij. Door contact met Samuel Muller Fz. raakte hij geïnteresseerd in archiefonderzoek. Hij vestigde zich in Hattem en werd aldaar vrijwillig archivaris.

Dit leidde tot een grote stroom publicaties, niet alleen over Hattem maar ook over vele andere onderwerpen. In 1894 werd hij directeur van het Provinciaal Overijssels Museum. Ook zette hij zich in voor de restauratie van diverse monumenten. Hoefer is ook bekend als oprichter van het Legermuseum en het Nederlands Openluchtmuseum.

In deze video vertelt Dolf Moesker over het leven van Frederic Adolph Hoefer.