Bestrijdingsmiddel processierups schadelijk voor alle soorten rupsen

De Vlinderstichting heeft haar zorg geuit over de bestrijding van de eikenprocessierups. Veel gemeenten, waaronder Hattem, gebruiken het bacteriepreparaat Xentari. Dit middel is effectief tegen de jeukrups, maar het doodt ook niet schadelijke rupsen.

De Vlinderstichting voert momenteel een meerjarige pilotstudie uit met de provincie Gelderland en de gemeenten Renkum, Rheden en Heerde naar het effect van bloemrijke bermen op de biodiversiteit en daarmee op de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Leefgebied natuurlijke vijanden
De eikenprocessierups is een soort die altijd al voorkwam in Nederland. Hierdoor zijn er specialisten die leven van deze rupsensoort zoals sluipwespen en sluipvliegen. In een goed werkend natuurlijk systeem moet de natuur dus zichzelf kunnen handhaven en overweg kunnen met plagen. Een van de voorwaarden voor een goede leefomgeving van deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is dat er voldoende bloemrijke bermen en biodiversiteit zijn.

Maaibeleid

Foto: Twitter – Jan Borst

Het maaibeleid van de gemeente Hattem draagt hier niet positief aan bij. Door nu bermen en grasperken onder eikenbomen te maaien, is er geen goede leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de jeukrups. Het ophangen van nestkastjes om vogels te lokken die de processierups eten is een goede zaak, maar nog beter is dit te combineren met een goed maaibeleid. Daardoor ontstaan er een betere biodiversiteit en natuurlijk evenwicht en als gevolg daarvan is er minder gebruik van bestrijdingsmiddelen nodig.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in