Noord-Veluwse gemeenten verzetten zich tegen natuurvergunning Lelystad Airport

De gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Epe verzetten zich tegen de vergunning die Lelystad Airport heeft aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming.

Het vliegveld zal negatieve gevolgen hebben voor de natuur en geluidsbelasting in de gemeenten. Daarom is er een gezamenlijke zienswijze gestuurd naar demissionair minister Schouten.

Stikstofbelasting
De Natura2000-gebieden Veluwe en Rijntakken zijn al overbelast met stikstof, maar deze gebieden worden in het ontwerpbesluit niet benoemd. Luchtvaart vanaf Lelystad zal de stikstofemissie in deze gebieden verhogen. In het ontwerpbesluit wordt dit verrekend met een verminderde emissie op Schiphol, maar dat zal de effecten voor deze natuurgebieden niet verminderen. Bovendien is de emissie op de Veluwe (gemeten tot 3000 voet hoogte) meer dan 1 mol per hectare, waardoor Lelystad Airport niet gelegaliseerd kan worden via de Stikstofwet.

Twijfels over uitgangspunten
Uit de zienswijze blijkt ook, dat de gemeenten het niet eens zijn met de uitgangspunten in het ontwerpbesluit. Niet alleen zijn er vragen over hoe de emissie verrekend wordt met de verminderde emissie van Schiphol, maar ook vragen ze zich af of dit past bij het uitgangspunt dat luchtvaart verduurzaamd moet worden. Verder gaat de aanvraag over 10.000 vluchten voor het groothandelsverkeer, terwijl het verdienmodel van Airport Lelystad uitgaat van 45.000 vluchten. De gemeenten vinden dat een aanvraag in deze volle omvang moet worden gedaan.

Effecten boven 3000 voet
De gemeenten geven ook aan, dat er onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van het vliegen boven 3000 voet. Het vliegen boven 3000 voet zou volgens de aanvraag geen ecologische effecten hebben, maar uit onderzoek blijkt dat het doorstijgen naar grotere hoogte tot hoge geluidpieken leidt. Dit strookt niet met de aangewezen stiltegebieden die er zijn. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de stikstofemissie boven 3000 voet, omdat dit niet gemeten kan worden. De gemeenten willen dat er minimaal een onderbouwde poging moet komen om de effecten van deze emissie in beeld te brengen. Dit betreft immers meer dan 90% van de emissie van vliegtuigen.

Maatschappelijke effecten
Omdat de stikstofruimte schaars is, vinden de gemeenten het verkeerd om die te gebruiken voor een luxeproduct als vliegvakanties.

De gemeenten willen dat de stikstofruimte ingezet kan worden voor basale behoeften als gezond en veilig wonen, voedsel, werken en herstel van de natuurlijke leefomgeving.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in