Meedenkers met hart voor Hattem gezocht

Samen Hattem mooier maken, dat is wat Willem Gunneman wil en daarvoor is hij voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein geworden. RTV Hattem interviewde hem om te horen wat de Adviesraad zoal doet en wat ze beoogt.

‘Alle leden in de Adviesraad zitten in de raad voor het algemene belang, dus voor alle inwoners van Hattem. De leden komen uit verschillende hoeken van de Hattemse samenlevingen zijn van verschillende leeftijden.

‘We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze aanbevelingen zijn niet bindend, maar in de praktijk merken we dat de gemeente waarde hecht aan onze rol. Ze nemen ons serieus en worden bij steeds meer vraagstukken en plannen betrokken. Een voorbeeld is de visie m.b.t .de Hattemer gymzalen. Nog voordat het in de gemeenteraad wordt besproken, denken wij mee over wat goed is voor Hattem. Wij kijken met een frisse blik naar de beste maatschappelijke keuze. Het gaat immers niet alleen om regeltjes en procedures, Ook waar het gaat om jongeren, tijdelijke huisvesting, de green deal en tal van andere maatschappelijke vraagstukken denken we mee. Soms mag dat best een beetje schuren, Het is aan de gemeente of het haalbaar is en wat uiteindelijk de beste keuze is.

Het is fijn dat de gemeente toegankelijk is. De kleinschaligheid van Hattem helpt wel. De lijntjes zijn korter dan in een grote stad.’

Oog en hart
Regelmatig gaan we als Adviesraad met elkaar in gesprek over hoe wij kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Een stad met nog meer oog en hart voor elkaar.
We laten ons aan het begin van de vergadering bijpraten door verschillende maatschappelijke organisaties. Daardoor krijgen wij steeds meer zicht op wat er speelt in de samenleving. Iedereen moet zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.
Samen optrekken met gemeente en organisaties leidt tot breed gedragen initiatieven. In gesprek zijn en blijven met elkaar helpt Hattem verder.’

Algemeen belang
‘Als Adviesraad behandelen we alleen onderwerpen die in het algemeen belang zijn. Mensen weten ons te vinden met zaken die verbeterd kunnen worden. Individuele vragen of klachten verwijzen we door, tenzij het breder speelt. Voor de gemeente zijn wij een spiegel van de samenleving.’

Iedereen kan meedoen
‘Zoals gezegd, de deelnemers van de raad hebben verschillende achtergronden en talenten, de jongste is negentien. Iedereen met een kloppend hart voor Hattem is van waarde voor de raad.’

Maar niet iedereen durft lid te worden, bang dat men niet weet of ze wel van toegevoegde waarde zijn…
‘Als je vindt, voelt en wilt dat jouw mening niet binnenskamers blijft, doe er wat mee. Moeilijk is het niet. We zijn een formeel overlegorgaan, wat niet wil zeggen dat we ook formeel met elkaar praten. In een ontspannen sfeer praten we onder meer over onderwerpen als zorg en welzijn, werk en inkomen, participatie, jeugd en jongeren, kortom de samenleving.’

Meer informatie
Door het vertrek van enkele leden is er ruimte voor nieuwe mensen. Wil jij meer weten, neem dan contact met Marielle Karssing: ma.karssing@gmail.com

RPM

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in