Hoe houden we de Veluwe op nummer 1?

Er komt een routebureau voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters, er komen speciale arrangementen rond het herdenken van het oorlogsverleden op de Veluwe, landgoederen worden beter bekend gemaakt en er worden maatregelen genomen om de natuur en het landschap beter te beschermen.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een groot pakket aan maatregelen om de Veluwe de komende jaren te versterken. ‘De Veluwe staat weer op 1 als meest populaire vakantiegebied in Nederland. Daar zijn we heel blij mee, maar de kunst is dat zo te houden. Deze plannen gaan daarbij helpen.’ aldus verantwoordelijk gedeputeerde Bea Schouten van de gebiedsopgave Veluwe.

VeluweAlliantie
In de uitvoeringsagenda Veluwe 2018-2021 staan tal van maatregelen natuur, landschap, erfgoed en water te beschermen en toerisme en recreatie te bevorderen. De plannen zijn gemaakt door de VeluweAlliantie. In deze alliantie werkt de provincie samen met inmiddels 34 andere organisaties, zoals natuurmonumenten, de Hoge Veluwe en Leisurelands om recreatie verbeteren en het stamkapitaal, de natuur beschermen.

Herinneringstoerisme
De komende jaren komt er onder andere meer aandacht voor het oorlogsverleden van de Veluwe en het herdenken daarvan. Er worden arrangementen ontwikkeld waarbij de geschiedenis van de bezetting en bevrijding beter toegankelijk worden.

Recreanten naar minder kwetsbare plekken
Om kwetsbare flora en fauna beter te beschermen wordt gewerkt aan recreatiezonering. Eerst wordt in beeld gebracht wat de kwetsbare plekken zijn op de Veluwe. Waar zitten bijvoorbeeld vogelsoorten die beschermd moeten worden? Dit onderzoek moet leiden tot het aanwijzen van gebieden waar deze soorten meer ruimte krijgen door recreanten juist naar minder kwetsbare gebieden te geleiden. Zo wil de provincie een gezamenlijke aanpak creëren met ruimte voor recreatie en natuurbeleving en voldoende ruimte en rust voor de dieren.

Jongeren denken mee
Ook jongeren worden betrokken bij de plannen. Donderdag is de aftrap van het Jongeren Adviesbureau Veluwe. Samen met IVN gaan 500 jongeren meedenken over oplossingen voor allerlei vraagstukken op de Veluwe.

Voorstel
Gedeputeerde Staten willen 5 miljoen euro investeren in de plannen. Daarnaast investeert de provincie ook 4 miljoen in een ontwikkelingsmaatschappij om recreatieparken te verbeteren. Dit voorstel ligt 7 maart voor bij Provinciale Staten.