Tag: plasdras

Teveel aan kraaien vormen bedreiging voor vitaal weidevogelbeheer

Jacob van Emst, boer in de Hoenwaard, reageerde op ons bericht over de dode kraaien die als vogelverschrikkers boven een akker hangen. “Die akker...

Lobby bewoners Hoenwaard heeft succes

De Hoenwaard is aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom is gekeken welke natuurwinst er te behalen valt in dit binnendijkse polderlandschap. Het Beheerplan Natura 2000...

Hoenwaard in Hattem gedeeltelijk onder water gezet

Vandaag zijn delen van de Hoenwaard in Hattem en het Wapenveldsebroek in Wapenveld onder water gezet om de gebieden aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Het...