Tag: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hattem

Raad Hattem unaniem v贸贸r begroting 2024

De gemeenteraad van Hattem keurde afgelopen maandag de begroting van 2024 met algemene stemmen goed. Meer zorgen waren er over het financi毛le meerjarenperspectief van...

Verkeersonderzoek Ridderstraat, Achterstraat en Dorpsweg

Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics voert in opdracht van de gemeente Hattem een verkeersonderzoek uit in de Ridderstraat, Achterstraat en Dorpsweg. Er wordt van 3 tot en...