Wie werkt mee aan de toekomst van het SIHK?

De Stichting Instandhouding Historische Kleding (SIHK) is in het leven geroepen bij het 700-jarig bestaan van Hattem in 1999. Een groep vrijwilligers heeft voor dit groots gevierde jubileumfeest veel historische kleding gemaakt. Een aantal van hen is tot op heden nog steeds met het beheer en de verhuur er van bezig.

Het huidige bestuur en de vrijwilligers hebben aangeven ermee te willen stoppen. Mary Bruins en Diny van Olst zijn bereid gevonden om deze activiteiten over te nemen. Maar om het voortbestaan van het SIHK te kunnen waarborgen zijn er meer vrijwilligers nodig. De piek van het werk van het SHIK is de uitleen en inname rondom het “Dikke Tinne Festival”. In de rest van het jaar wordt er zeer incidenteel kleding verhuurd.

Het SHIK is op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen denken en werken over de ontwikkeling in de toekomst. Om op langere termijn te kunnen blijven voortbestaan moeten er meer inkomsten worden gegenereerd. Dit kan door sponsoring of meer clientèle te krijgen.

SIHK denkt aan het opzetten van een website en daarop een greep uit de kleding te tonen. Daar zit heel veel werk achter zoals bv. foto’s maken, het beheer van de site. enz. De stichting is op zoek naar mensen met uiteenlopende talenten die mee willen denken en werken aan het behoud van deze mooie stichting.

“We zoeken meerdere vrijwilligers die kijk hebben op of interesse in (historische) kleding, kunnen fotograferen, wat van websites weten, PR en/of marketingvaardigheden hebben,” aldus SIHK

Voor meer informatie en aanmelden
marry.bruins@hetnet.nl,tel. 06 – 204 577 40 of
dinyvanolst@gmail.com, tel. 06 – 467 035 95