Voorbereiding Aansluiting H2O/Wezep op de A28

Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28 is een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig. Naast de ontwikkeling van het bedrijvenpark is ook de leefbaarheid in Wezep een aandachtspunt. Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent ook dat er veel minder verkeer door Wezep rijdt. Aanpassen van de bestaande aansluiting is daarom geen oplossing.

Werkzaamheden
Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 bestaan afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten die in de toekomst met de groei van het verkeer verder toenemen. Daarom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Er komt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308), de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven. De aanpassingen van het wegennet rondom Wezep staan gepland voor 2022-2024.

Werkzaamheden Proefsleuven 
Langs de Voskuilerdijk, Rondweg en Zuiderzeestraatweg in Wezep en langs de A28 graaft aannemer KWS in opdracht van de provincie proefsleuven. Dit in verband met de ligging van kabels en leidingen. Het werk is gepland op werkdagen van 29 november tot en met 10 december 2021. Het is mogelijk dat dit werk 1 week langer duurt door onvoorziene werkzaamheden.

Het graven van proefsleuven gebeurt als voorbereiding voor de nieuwe aansluiting van A28 in Wezep. De informatie die het graven van deze proefsleuven oplevert, neemt de provincie mee in de voorbereiding van het definitief ontwerp en de uitvoering ervan. Het verkeer wordt ter plekke met verkeersborden langs de werkzaamheden geleid.

Actueel
Het ontwerp is bijna definitief. Samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten onderzoekt de provincie nu welke optimalisaties mogelijk zijn in het ontwerp. Specifiek wordt gekeken of de damwanden uit het ontwerp kunnen worden gehaald. Dat verkort de bouwtijd. Daarnaast wordt het verkeersmanagementsysteem van Rijkswaterstaat in het ontwerp verwerkt. Dit kost meer tijd dan verwacht. De provincie denkt daarom het ontwerp in december 2021 helemaal definitief te hebben. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners in Wezep en Hattemerbroek en andere belangstellenden in de omgeving van de aansluiting bij de A28.

Samenwerkingsovereenkomst
De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 ondertekende de provincie een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28.
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst neemt de provincie de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat gaat de provincie ook de aanpassing van de A28 uitvoeren.

Grondaankopen
Om de aanpassingen te kunnen doorvoeren, is grond nodig. De benodigde grond is inmiddels in eigendom van de gemeente Oldebroek.

Bedrijvenpark H2O
Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven.
De gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Met een aantal groepen is nog steeds overleg.

Planning
2022 – 2024: uitvoering
2022: aannemer contracteren
2021: contract aannemer voorbereiden
najaar 2021: definitief ontwerp

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in