Geocaching in Hattem, dit zijn de spelregels

In Nederland is geocaching, het schatzoeken met GPS via geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in Hattem worden steeds meer geocaches (schatten) verstopt en gezocht.

Geocaching is een open gemeenschap -dus ook voor jou- met als doel om schatten te zoeken en/of zelf een schatzoektocht te kunnen maken en plaatsen voor andere schatzoekers.

Buiten én beweging
De gemeente Hattem stimuleert activiteiten waarbij “inwoners en recreanten op een leuke en actieve manier de stad en haar prachtige omgeving leren kennen.” Om dit op een goede manier met geocaching te laten samengaan zijn hiervoor een aantal spelregels opgesteld.

De spelregels

  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Hattem van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.
  • De gemeente houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
  • Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden en mag niet in de loopzone worden begraven. Een cache mag niet worden geplaatst op speelplekken, begraafplaatsen, dierenweides, schoolpleinen en in bomen.
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Hattem hebben.
  • De omvang van de cache mag niet groter zijn dan 20 bij 20 cm. Er mag niet dieper dan 25 cm in de gemeentegrond gegraven worden en gegraven kuilen moeten direct worden gedicht.
  • Een geocache mag geen overlast veroorzaken bij personen die verblijven op een particulier terrein zoals een woning, school, sportclub of bedrijf.
  • Het plaatsen van een cache op niet-gemeentegrond dient in overleg te gaan met de eigenaar van de grond.
  • Een geocache mag niet vervuilend zijn voor het milieu. Als een geocache wordt beëindigd dan moeten alle gebruikte materialen worden opgeruimd.

Meer weten?
Voor meer informatie over geocaching kun je terecht op www.geocaching.nl of www.geocaching.com.

Je kunt ook contact opnemen met de gemeente Hattem via tel. (038) 443 16 16.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in