Hattem controleert op milieuwet- en regelgeving op ‘t Veen

Verschillende overheidsdiensten hielden deze week in Hattem een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van ondermijning. Medewerkers van gemeente, Politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Liander en RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) bezochten meerdere locaties op bedrijventerrein ‘t Veen.

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning.

Om ondermijning zo veel mogelijk te voorkomen werken overheidspartners sinds een aantal jaren intensiever samen. Een van de activiteiten is gezamenlijke controles. “De informatie, kennis en bevoegdheden van de samenwerkende partners vullen elkaar goed aan. Daardoor kunnen grondiger controles plaats vinden”, aldus de gemeente Hattem

De partijen kunnen bijvoorbeeld controleren op vergunningen, op naleving van milieuregels, op accijnzen, op verschillenden vormen van (uitkerings)fraude, op gebruik van panden enzovoort.

Kennis bundelen
Burgemeester Marleen Sanderse is tevreden over de gezamenlijke controles: ‘We werken al geruime tijd samen met allerlei partijen om kennis te bundelen en zo ondermijnende criminaliteit beter aan te pakken. De gezamenlijke controle is daarvan een van de resultaten. Door samen op te trekken kunnen we kennis uitwisselen en zien we verbanden die we individueel mogelijk niet hadden gevonden. Op deze manier kunnen we samen ondermijnende criminaliteit gerichter aanpakken.’

Resultaten
De overheidsdiensten verzamelden tijdens de controle veel informatie, waardoor er nu een beter beeld is van de activiteiten op de onderzochte locaties. Een aantal signalen wordt nader onderzocht. De gemeente Hattem doet nader onderzoek naar een aantal zaken op het gebied van milieu, zoals meldingsplicht milieuwetgeving, autoherstelwerkzaamheden bodemonderzoek en de opslag en afgifte van gevaarlijke (afval)stoffen zoals accu’s, gasflessen, afgewerkte olie/benzine en dergelijke. De gemeente heeft daarnaast brieven verspreid bij de bezochte bedrijven om ondernemers bewust te maken van signalen van ondermijning.

Melden
Ondermijning is een verzamelterm voor activiteiten waarbij criminelen gebruik maken van diensten van de bovenwereld en waarbij boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. De samenwerking tussen allerlei overheidsdiensten leidt tot een meer effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit. Maar ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen. Jij kunt verdachte situaties melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Bel 112 als er direct politie moet komen en 0900-8844 als er geen spoed is. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in