Verkentoren wordt in oude staat hersteld

Het college heeft besloten de Verkentoeren in oude staat te herstellen. Stichting Stadskern Hattem heeft onderzoek gedaan naar de historie van de Verkentoren. In dit onderzoek is uiteengezet hoe de toren in de loop van de geschiedenis zich heeft ontwikkeld en daarmee van cultuur-historische waarde is voor Hattem.
Met de herbouw wordt vanaf deze zomer de Verkentoren weer in ere hersteld.

De voorbereidingen voor de herbouw zijn in volle gang. De aannemer streeft er naar om de werkzaamheden voor het zomerreces afgerond te hebben. Het riet wordt brandvertragend behandeld om de gevolgen van eventuele brandstichting in de toekomst te voorkomen. Dit ziet het college als maatregel die proportioneel is en niet ten koste gaat van het uiterlijk.

Bij het bepalen van deze maatregel zijn tevens alternatieven onderzocht zoals de inzet van camera’s. De inzet van camera’s is verbonden aan regelgeving op het gebied van privacy en is op dit moment niet passend. Het college heeft daarom gekeken naar minder ingrijpende maatregelen, zoals de behandeling van het riet. Deze maatregel is aanvullend op het toegangsverbod bij de Verkentoren voor de nachtelijke uren.

Financiën
De verzekeraar heeft aangegeven de herbouw van de verkentoren te vergoeden. Om toekomstige risico’s zoveel mogelijk te beperken zullen er preventieve maatregelen genomen worden door het riet brandvertragend te behandelen. Deze behandelingen zullen eens in de zes jaar worden herhaald en de financiële gevolgen worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de Verkentoren.

Jongeren betrekken
Er is een verzoek binnen gekomen met de vraag of het mogelijk is dat jongeren helpen bij de herbouw van de verkentoren/tuinprieel. Voor dit mooie initiatief wil het college samen met de aannemer onderzoeken welke werkzaamheden hiervoor in aanmerking komen.

Deze informatie aan de raad kun je teruglezen op de site van de gemeente.

1 REACTIE

 1. Goedenavond,
  Hier komen weer problemen van!
  Plaats alstublieft camera’s, desnoods alleen ’s avonds aan.wanneer er toch niemand mag komen.
  Met iets meer inspanning moet dit toch te verwezenlijken zijn!
  Daar gaat onze rust en veiligheid weer.
  En ja natuurlijk willen jongeren helpen, het is hun favoriete hangplek.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in