Pluktuin wordt wei?

Het college heeft naar aanleiding van een enthousiast idee van Elze van de Minne van de ChristenUnie (gemeenteraadsvergadering 11 maart) onderzocht of de oude IJsbaan aan de Geldersedijk tijdelijk kan dienen als pluktuin voor alle Hattemers.
Het college heeft de gemeenteraad laten weten, dat voor het realiseren van een bloemenweide het noodzakelijk is eerst te verschralen en maaien. Optimaal effect wordt vaak pas bereikt in het tweede of derde jaar. Daarnaast zal er ook rekening gehouden moeten worden met het broedseizoen van de weidevogels. Dat duurt tot halverwege juli. De werkzaamheden kunnen daarom pas na de zomer starten. De totale kosten van het voorbewerken van de grond en het inzaaien van een bloemenmengsel komt neer op circa 10.000 euro.
Vanwege de hoogte van de investering wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor beweiding.

Het oorspronkelijke bericht aan de raad staat op de website van de gemeente.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in