Muziek- en Ontmoetingsavond levert € 500 op voor voedselbank

Onlangs werd in CGK ´de Veste´ een Muziek- en Ontmoetingsavond gehouden. Naast de muziek en ontmoeting stond de voedselbank als goed doel centraal. Door de bezoekers is deze avond gul gegeven en dat heeft het mooie bedrag van €500,- opgeleverd.

Afgelopen week mocht de organisatie dit bedrag overhandigen aan de voedselbank Zwolle. De cheque werd in grote dankbaarheid ontvangen en zal ten goede komen aan de exploitatie van de voedselbank.

Uit de korte rondleiding bleek dat er in Zwolle en omgeving ongeveer 300 gezinnen afhankelijk zijn van de voedselbank. Onder andere door dit soort giften kan de Voedselbank de werkzaamheden blijven voortzetten.

Kijk ook op zwolle.voedselbankennederland.nl/home/