Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders

Op 29 november start de wervingscampagne voor maximaal vijf nieuwe leden voor het nieuwe jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe: “Ben jij tussen de 15 en de 18 jaar, woon je in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe en heb je een duidelijke mening over de toekomst van ons water? Stuur je motivatie naar jeugdbestuur@vallei-veluwe.nl Aanmelden vóór 24 december.”

Toekomst van water
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel.

Het jeugdbestuur bestaat op dit moment uit drie leden: Emma van der Zee, Meysam Khalil en Ajna Rexha Marošlić. Van der Zee: “Het zou geweldig zijn als we nog meer jongeren enthousiast kunnen maken om mee te denken over de toekomst van water. Zo hebben we meer bereik en meer slagkracht. En dat is nodig, want schoon en voldoende water is belangrijk voor onze toekomst!”

Van der Zee en Khalil hebben een duobaan binnen het jeugdbestuur. Zij delen de rol van voormalig voorzitter Wilhelmine Rambonnet. Zij zijn daarmee allebei de afvaardiging van Waterschap Vallei en Veluwe in het Landelijke jeugdbestuur van de Unie van Waterschappen.

Jeugdbestuursagenda
Het voormalig jeugdbestuur stelde een jeugdbestuursagenda op. Daarin kwamen thema’s als bodemverbetering, vergroenen van schoolpleinen, waterbewustwording in de klas en het toegankelijk maken van lesmateriaal over water voor meerdere onderwijslagen naar voren. Allen een raakvlak met de toekomstige generatie.Met het nieuwe bestuur wordt de bestaande jeugdbestuursagenda onder de loep genomen en vernieuwd, gericht op de komende bestuursperiode.

Leeftijdsgrens 18 jaar
Aan het eind van de zomer namen vijf jeugdbestuurders afscheid van het waterschap. Ze werden allen 18. Een van de voorwaarden voor het deelnemen aan het jeugdbestuur dat de jongeren tussen 15 en de 18 jaar moeten zijn. De reden daarvan is dat je mag stemmen als je 18 bent, én verkiesbaar bent. Het waterschap daagt de jongeren graag uit om vanaf 18 jaar deel te nemen aan het Algemeen Bestuur.

Opgericht in september 2021
Het jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe werd in september 2021 opgericht. Dit werd gedaan nadat dijkgraaf Marijn Ornstein tijdens haar installatie als dijkgraaf het verzoek van voormalig jeugdbestuursvoorzitter Wilhelmine Rambonnet kreeg om jongeren meer te betrekken bij het werk van een waterschap. Het jeugdbestuur houdt het waterschap scherp op de thema’s waar het zich mee bezighoudt, zoals water, klimaat, economie en politiek. Dit doen ze door vanuit een ander perspectief naar de onderwerpen te kijken en ze van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Tegelijkertijd kunnen ze en durven ze de boodschap van het waterschap goed te vertalen naar leeftijdsgenoten. Waarmee water(schaps)bewustzijn wordt vergroot.
Meer informatie vind je hier: www.vallei-veluwe.nl/jeugdbestuur

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in