Voorbereidende werkzaamheden Apeldoorns Kanaal gestart

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de IJsseldijk tussen de Keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld). Deze dijk is tevens de oostelijke dijk langs het Apeldoorns Kanaal.

Als eerste worden de damwanden van het kanaal vervangen en opnieuw aangebracht. Vandaag zijn grote pontons ter water gelaten in het Apeldoorns Kanaal bij de voormalige papierfabriek. Op de pontons komen machines te staan, want de vervanging van de damwanden vindt hoofdzakelijk vanaf het water plaats. Ook de aanvoer van de nieuwe damwandplanken en de afvoer van vrijkomende damwandplanken vindt over water plaats. Per dag zal circa 25 meter damwand worden vervangen.

Maatregelen nodig om aan veiligheidsnormen te voldoen
Sinds 1996 keurt het Waterschap Vallei & Veluwe de dijken regelmatig. Daarbij is vastgesteld dat het dijkvak langs het kanaal tussen Hattem en Wapenveld niet aan de huidige veiligheidsnorm van de Waterwet voldoet. Op sommige plekken is de dijk tussen Hattem en Wapenveld niet hoog genoeg, op andere plaatsen dreigt er water onder de dijk door te sijpelen (piping) of is de dijk niet stabiel genoeg. Dit betekent niet dat de dijk op dit moment onveilig is, maar wel dat er maatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen.

De dijkverbetering IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal is een van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. In het filmpje hieronder zie je meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in