Erfgoed training; primeur voor leerkrachten De Zaaier

De Zaaier in Hattem is als eerste school in Gelderland aan de slag gegaan met de training: ‘Erfgoed, een plek in de school’.

Deze training is ontwikkeld door Edith Koridon van Cultuurplein Noord Veluwe in samenwerking met Erfgoed Gelderland. ‘Het team van de Zaaier in Hattem vindt erfgoed van groot belang voor haar leerlingen. Kinderen hebben aan het einde van hun basisschoolcarrière alle belangrijke erfgoedlocaties in de eigen omgeving gezien. Leren over erfgoed is in een verticale leerlijn verankerd in hun curriculum. Geen hap-snap lessen, maar leren in een doorgaande leerlijn is het uitgangspunt,’ aldus Koridon die de training verzorgde.

Tijdens de training gingen de leerkrachten enthousiast aan de slag met de website Reizen in de Tijd. Lessen van deze site worden gekoppeld aan de lesthema’s van de verschillende groepen. Het team vormde een eigen visie op erfgoededucatie. Uitgangspunt is de schoolvisie. Daarnaast wil het team de erfgoedlessen laten aansluiten bij de thema’s van hun methode Vier Keer Wijzer.

‘De Zaaier is een bevlogen school, waarvoor erfgoed een must is,’ aldus Edith Koridon. Informatie over lessen erfgoed kunt u aanvragen via onderwijs@cultuurpleinnoordveluwe.nl