PvdA Hattem “Voor elkaar, met elkaar!

Op de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid in Hattem stond het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022 centraal. ‘Een programma waar het bestuur, de nieuwe kandidaat-raadsleden en de leden maar wat trots op zijn.’

De afgelopen maanden is er onderling veel overlegd om een verkiezingsprogramma op te zetten dat vooral leesbaar diende te zijn voor de kiezer. Een programma met het veelbelovende motto “Voor elkaar, met elkaar!” en kort en bondig verwoord. Het gaat tenslotte om ons Hattem.

“Wie wil er niet zeker zijn van een betaalbare huur of wie wil er niet dat ieder kind meedoet of iemand zeker kan zijn van een vaste baan. De plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid wil dat de inwoners van Hattem zeker kunnen zijn van een mooie oude dag, goede zorg aan huis en een fijne buurt. Om dit te realiseren zal het uitgangspunt voor de komende jaren zijn “Voor elkaar, met elkaar”! waarbij u als inwoner kunt rekenen op een luisterend PvdA oor voor wat er speelt.”

Het verkiezingsprogramma voor 2018 – 2022 werd enthousiast ontvangen en unaniem vastgesteld door een goed bezochte ledenvergadering. Trots overhandigde de voorzitter van de afdeling van de Partij van de Arbeid, Geert Winkel, het vastgestelde verkiezingsprogramma aan de lijsttrekker Carla Broekhuis- Bonte.

Het programma staat op hattem.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma

De eerste vijf PvdA-kandidaten op de lijst, Carla Broekhuis, Marie Lupé Stapper, Geert Winkel, Tonny Keizer en Cori ten Wolde stellen zich binnenkort aan u voor.