Hoe ziet de ‘Belevingsvlucht Lelystad’ er uit? | Vlucht 2 uur later gestart

Het Ministerie van Infrastructuur en Water organiseert op 30 mei een belevingsvlucht. Doel van die belevingsvlucht is de bewoners onder de route te laten ervaren hoe het straks zal zijn als de vliegtuigen van Lelystad over hun gebied vliegen. De belevingsvlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien.

En… hoe klonk de belevingsvlucht?

Representatief vliegtuig
De belevingsvlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 737-800. Dat is een van de toestellen die op Lelystad gaan vliegen. Het is een representatief toestel met een gemiddelde geluidsemissie. Het betreffende toestel is al enige tijd in gebruik. Het is dus geen nieuw toestel dat rechtstreeks vanaf de fabriek komt. De belevingsvlucht op 30 mei, vindt plaats tussen 15.30 en 20.00 uur. Klik hier voor het tijdschema
Update van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: De technische problemen lijken opgelost. Er is een vervangend toestel ingezet met registratie PH-HZO. Het vluchtnummer en het callsign blijft hetzelfde. De vertrektijd werd 17.20 uur. Voor het tijdsschema betekent dit dat het vliegtuig 2 uur later zal overvliegen dan oorspronkelijk gepland.
Volg hier de vlucht via Flightradar

Omdat luchthaven Lelystad nog niet geopend is voor het grote vliegverkeer, vertrekt het vliegtuig vanaf Schiphol. Dit betekent ook dat het vliegtuig niet op Lelystad kan of mag landen. Voor het gebied tussen Almere en Dronten geeft de belevingsvlucht daardoor geen goed beeld. Daarbuiten heeft het niet landen en opstijgen van Lelystad geen consequenties voor de beleving.

Vliegroutes belevingsvlucht
De Boeing 737-800 vliegt bij de belevingsvlucht minimaal een keer over alle routes die in de toekomst vanaf Lelystad gevlogen gaan worden. Op een aantal routes komt het toestel vaker langs. De route over de Veluwe, wordt volgens de planning twee keer gevlogen. In beide gevallen vliegt het toestel net als in de toekomstige situatie van noord naar zuid. Alle routes zijn te bekijken via www.belevingsvlucht.nl

Veluwe aan begin van de routes
De eerste keer dat het vliegtuig overkomt is tussen 17.00 en 17.30 uur, de tweede keer tussen 17.30 en 18.30 uur. De Veluwe ligt redelijk aan het begin van beide routes. De overkomst op de Veluwe zal daarom waarschijnlijk redelijk vroeg in de genoemde tijdsblokken plaatsvinden. Afwijking van deze tijdsblokken is echter niet uitgesloten. Dat kan zijn door drukte op Schiphol, door weersomstandigheden en door interferentie met ander vliegverkeer. Wilt u het vliegtuig zien en horen, zorg dan in ieder geval dat u voldoende op tijd thuis bent of op de plek waar u wilt luisteren.

Geluidsmetingen
Tijdens de belevingsvlucht worden op 11 plaatsen geluidsmetingen verricht. Daarbij wordt het hoogst optredende geluidsniveau bepaald. Dit geluidsniveau wordt LAmax genoemd. Doel van de geluidsmetingen is om een getalswaarde vast te stellen die hoort bij de beleving van het geluid van het op dat moment overkomende vliegtuig. De uitkomst van de metingen zijn slechts een indicatie voor het toekomstige geluid en niet meer dan dat. Door weersinvloeden, beladingsgraad van het toestel, iets andere stuwkracht, ander type vliegtuig e.d. kan het geluid in de toekomst afwijken van de nu gemeten waarde.

Meetlocaties
De meetlocaties zijn zodanig gekozen dat ze representatief zijn voor bepaalde delen van de vlucht. Voor Veluwe, waar men over een groot deel van de route op een hoogte van 1800 meter horizontaal vliegt, is een meetplaats bij Wezep gekozen.

In de toekomst zal het vliegverkeer afkomstig van Lelystad ergens op de Veluwe doorklimmen van 1800 meter naar 2700 meter. Daarbij wordt aanzienlijk meer lawaai geproduceerd dan bij het horizontaal vliegen. Het gebied waar het doorklimmen gaat plaatsvinden ligt (nog) niet vast. Om ook voor die situatie het geluid toch goed te kunnen meten, is met Transavia afgesproken op welke plaats tijdens de belevingsvlucht precies begonnen zal worden met het doorklimmen. Die plaats ligt tussen Oene en Nijbroek. De locatie waar het geluid van het doorklimmen wordt gemeten, ligt bij Nijbroek.

Presentatie meetresultaten
De tijdens geluidsniveaus die tijdens de passage zijn gemeten, zijn niet ter plaatse van de gebruikte meetapparatuur af te lezen. De meetgegevens worden via een mobiele verbinding doorgestuurd naar een centrale computer. Vervolgens zijn de gemeten waarden ca. 30 seconden na de passage te bekijken via www.belevingsvlucht.nl

In het geval de geluidsmeting vervuilt is met ‘stoorgeluid’ van verkeer, vogelgeluiden e.d. zal dat op een later tijdstip bij de meetresultaten worden aangegeven. Waar mogelijk zal de gemeten waarde dan worden gecorrigeerd. Wanneer dat bij een gemeten waarde gebeurt, dan wordt dat aangegeven.

Bron: Geluidsdeskundige Wieger van der Veen, lid van de Regiegroep.

Zie ook:
Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad
Hattem Actueel van 26 mei