Lezing over de betekenis der heiligen

In de bijbel neemt het begrip ‘heilig’ een belangrijke plaats in. Zo werd het volk Israël door God geroepen een heilig volk te zijn en is heiligheid ook een belangrijk kenmerk van God zelf. Maar wat betekenen die woorden heilig en het hiervan afgeleide woord heiligen eigenlijk?

Over die vraag houdt dr. L.F. de Graaff een lezing. Hij wijst erop dat heiligen vele eeuwen een belangrijke rol speelden in de Rooms-Katholieke Kerk. Zo werden zij onder meer als voorspraak aangeroepen. Heiligverklaringen komen in deze kerk nog steeds voor, terwijl protestantse kerken die praktijk juist hebben verworpen als niet-bijbels.

Meer behoefte dan ooit
“Het is daarom opmerkelijk,” volgens De Graaff, “dat de Zwitserse protestantse theoloog en kerkhistoricus Walter Nigg, die leefde van 1903 tot 1988, zich intensief met het leven van heiligen heeft beziggehouden. Nigg is zelfs van mening dat er in deze geseculariseerde tijd juist meer dan ooit behoefte is aan mensen die het evangelie in woord en daad levend en aanschouwelijk hebben gemaakt.”

Edith Stein
Iemand die dat in de vorige eeuw deed was Edith Stein. Zij werd in 1942 in Auschwitz vermoord en in 1998 door de paus heilig verklaard. “De heiligen stimuleren en bemoedigen ons om de moed niet op te geven”, merkt de protestantse theoloog op.

De lezing is op donderdag 4 april in de Emmaüskerk in Hattem, in het kader van het Leerhuisprogramma van de lokale PKN. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in