Raad neemt afscheid van wethouders Tigchelaar en Van der Heeden

Tijdens de raadsvergadering op maandag 25 juni hebben oud-wethouders Tigchelaar en Van der Heeden officieel afscheid genomen. Beiden werden bedankt voor hun inzet en gedrevenheid.

In zijn afscheidswoord gaf Jan van der Heeden aan dat hij zijn portefeuille ‘Ruimtelijke Ordening’ met plezier heeft vervuld, omdat deze aansloot bij zijn beroep en interesses. Wel had Van der Heeden een punt van kritiek op de media, omdat die naar zijn mening soms te gemakkelijk nepnieuws publiceerde. Het dualisme zag hij als een uitdaging en hij was er trots op dat D66 daar goed gebruik van heeft gemaakt.
Doret Tigchelaar bedankte de ambtenaren en andere mensen met wie zij heeft samengewerkt en dat zij konden omgaan met haar als ambitieuze zakenvrouw. Zij heeft zich met heel veel trots en enthousiasme ingezet voor haar Hattem. Wel gaf zij aan, evenals Van der Heeden, dat het beroep van wethouder niet op parttime basis is te vervullen. Als je dit werk goed doen, ben je fulltime bezig.

Oud-collega Hospers laat via Twitter weten dat hij met veel plezier met hen heeft samengewerkt en veel respect heeft voor hun inzet voor Hattem. Hij bedankt hen hartelijk voor de mooie tijd die ze hebben meegemaakt!

Op maandag 2 juli tussen 16:00 – 18:00 kan een ieder afscheid nemen van Doret Tigchelaar en Jan van der Heeden in De Franse School.

Foto: Twitter