Deze Hattemers kregen vandaag een lintje

In Hattem zijn Martin van Duinen en Ron Behrens extra in het zonnetje gezet. Zij ontvingen vandaag, dinsdag 26 april, een Koninklijke onderscheiding en werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de traditionele Lintjesregen reikte burgemeester Marleen Sanderse vanmorgen de bij de onderscheiding behorende versierselen uit in het Stadhuis van Hattem.

Martin van Duinen
De heer M. (Martin) van Duinen (1966) heeft in maart als raadslid afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij was van 2010 tot 2022 raadslid voor het CDA, lid van de commissie Algemeen en Ruimtelijke Zaken, maar ook voorafgaand aan zijn raadslidmaatschap zette de heer Van Duinen zich al lange tijd in voor het CDA: hij is al 25 jaar politiek actief. Tijdens de laatste raadsperiode was de heer Van Duinen nestor van de gemeenteraad en zat bij afwezigheid van de burgemeester raadsvergaderingen voor. Als raadslid had hij veel aandacht voor inbreng van Hattemers in plannen voor hun buurt of voor Hattem. Ook zette de heer Van Duinen zich in voor de verkiezingscampagnes van het CDA.

Rob Behrens
De heer H.R. (Rob) Behrens (1945) was werkzaam als belastingadviseur, gespecialiseerd in landgoederen en erf- en schenkrecht. Hij heeft zijn beroepsmatige kennis gedurende vele jaren belangeloos ingezet voor een scala aan instellingen, stichtingen en verenigingen. De heer Behrens was op zeer veel verschillende terreinen actief: zo maakte hij in Hattem deel uit van het bestuur van de Stichting Hazenakker, de beheersstichting van het sportcomplex van de hockeyvereniging; was hij jarenlang voorzitter van de Toelatingscommissie van de Hattemse Golf & Countryclub en vervolgens penningmeester van deze vereniging en penningmeester van het Historisch Genootschap de Spaanse graven.

Ook buiten Hattem was de heer Behrens zeer actief als vrijwilliger bij vele verenigingen en stichtingen, waaronder Stichting Centrum voor Medische Historische Documentatie; Veereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis; Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle en Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in