Wat kan nog beter? – nieuw sportbeleid bij Hatto-Heim

Uit onderzoek vanuit de KNVB stopt 49% van de jongeren vanwege het gebrek aan (voetbal)plezier. Gelukkig heb je als voetbalclub invloed op deze factor. Met dit in het achterhoofd is er binnen s.v. Hatto-Heim in de afgelopen periode gekeken naar wat er nog beter kan ten aanzien van het jeugdbeleid. Dit heeft geleid tot het programma Nog meer sportplezier 3-18 jaar. Op 1 maart was er binnen de voetbalvereniging een eerste introductie.

Nog meer en langer plezier voor jongeren
Binnen het programma is er (meer) aandacht voor het individuele kind, ondersteunt Hatto-Heim leiders en trainers bij zowel voetbaltechnische als pedagogische vraagstukken en sluit men aan op landelijke ontwikkelingen (vanuit bijvoorbeeld KNVB, NOC*NSF en Ministerie van VWS) om jongeren langer en met meer plezier te laten bewegen en sporten.

Hatto-Heim: ‘Om eenheid en overzicht te houden is het programma Nog meer sportplezier 3-18 jaar onderverdeeld in een drietal thema’s. Binnen deze drie thema’s zijn zowel voetbaltechnische als pedagogische aspecten (integraal) met elkaar verbonden:

1.        Het kind staat bij ons centraal: rode draad in dit thema is dat we kijken naar de behoeften vanuit het kind zelf. Zo kan de jeugd binnenkort via een jeugdpanel laten weten wat er rondom de club wellicht nog leuker en beter kan. Ook zijn we gestart met het voeren van individuele gesprekken tussen kind en trainer. In het bijbehorende groeiplan geven kinderen aan waar ze het meeste plezier aan beleven, wat er beter kan en wat ze graag willen ontwikkelen. De inzichten vanuit alle groeiplannen vormen o.a. de basis voor trainingen op maat.  Ook hopen we hiermee meer betrokkenheid te creëren tussen kind, trainer en club.

2.        Elk kind een bekwame trainer: elk kind, ongeacht in welk team het speelt, verdiend bij s.v. Hatto-Heim gelijke kansen op een goede training en begeleiding. Focus in dit thema ligt dan ook op de ondersteuning van trainers in een meer uniforme wijze van trainen. Ook de manier van indelen zal met ingang van het seizoen 2024-2025 worden aangepast. Daarnaast zijn er teambegeleiders geworven die vanuit hun vakkundige pedagogische (sport)achtergrond kunnen inspringen bij vragen van trainers/leiders over bijvoorbeeld gedrag en groepsdynamiek.

3.        Elk kind een veilige omgeving in een positieve sportcultuur: binnen dit thema willen we – nog meer dan nu al het geval is – toewerken naar een sociaal veilige voetbalclub. Hiervoor zijn landelijk de 4 V’s vastgesteld: het opstellen van een Vereniging brede gedragscode, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, de VOG aanvraag voor vrijwilligers en de aanstelling van Vakkundige trainer-coaches. Deze 4 V’s vormen hét fundament voor een veilige sportomgeving. Met de verdere invulling van deze 4 V’s bouwen we verder aan een veilige(re) sport én een fijne sportplek voor iedereen binnen s.v. Hatto-Heim.’

Ook ouders denken mee
‘Het programma Nog meer sportplezier 3-18 jaar is geen vastgetimmerd plan, maar is nog volop in ontwikkeling. Vanuit de jeugd- en technische commissie hopen we dit programma dan ook samen met ouders, leiders en trainers in de komende periode verder vorm te (gaan) geven.’

Hatto-Heim: ‘De geslaagde avond in maart wordt herhaald voor degenen die niet aanwezig konden zijn.’ Er is hiervoor nog geen datum vastgesteld.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in