“Ja”-sticker nodig voor ontvangst reclamefolders

Het college vraagt de gemeenteraad van Hattem in te stemmen met een vernieuwde afvalstoffenverordening. De oude verordening voldoende niet meer om verschillende redenen. Een belangrijke reden is dat men van overheidswege de hoeveelheid afval wil verkleinen en reststoffen moet scheiden om meer grondstoffen te recyclen.

Daarom wordt het verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk in een brievenbus te doen, tenzij de bewoner een sticker op de brievenbus heeft geplakt waardoor duidelijk is dat men dit wél wil ontvangen.

Wel huis-aan-huisblad, geen reclamedrukwerk
Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer 26 kilo aan reclamefolders op de deurmat van huizen zonder brievenbusstickers valt. De gemeente Hattem wil dit voorkomen. Met de introductie van het nieuwe systeem ontvangen bewoners standaard wel huis-aan-huisbladen zoals De Hattemer en de Schaapskooi, maar geen reclamefolders meer. Als de gemeenteraad instemt, dan gaat de nieuwe verordening in op 12 april. Er wordt wel gewerkt met een redelijke overgangstermijn.

Sticker op de brievenbus

  • De nee/ja-sticker wordt overbodig, omdat dit de nieuwe standaard is. Dit staat gelijk aan ‘geen sticker’ waarbij geen reclamefolders, maar wel huis-aan-huisbladen ontvangen worden.
  • De nee/nee-sticker zorgt ervoor dat reclamefolders én huis-aan-huisbladen niet bezorgd worden.
  • Wanneer een ja/ja-sticker op de brievenbus geplakt is, worden zowel reclamefolders als huis-aan-huisbladen op het adres bezorgd.

    De verschillende brievenbusstickers zijn aanwezig in het stadhuis.

Gescheiden inzamelen
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Binnen de gemeente Hattem komen daarom gft-voozieningen in de openbare ruimte voor inwoners van appartementengebouwen en inwoners die geen tuin hebben.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in