Lokale partijen bundelen krachten voor het waterschap

Via Lokaal Waterbeheer – lijst 7 – hebben bijna alle gemeentelijke lokale partijen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart zijn de meeste gemeenten in het gebied van het waterschap vertegenwoordigd.

Voor het lokale gebied
“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen’ aldus Klaas van Dieren, gemeente Hattem, kandidaat op plek 9 voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer en afgevaardigde namens HattemCentraal. “Neem alleen al de enorme verschillen in waterbeheer in de Gelderse Vallei en de Veluwe. De ontwikkelingen rond de Grebbedijk zullen in Hattem anders gevolgd worden dan bijvoorbeeld in Apeldoorn. Op de Veluwe spelen weer heel andere zaken. Te denken valt dan aan de droogte of de extreme wateroverlast”. Binnen die gebieden moet ook lokaal goed gekeken worden naar de verschillende behoeften. Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften in het eigen lokale gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak, dichtbij.

Communicatie
De klimaatveranderingen maken het werk van een waterschap nog belangrijker: hoe houden we in droge tijden het water langer vast en hoe zorgen we ervoor dat bij heftige regenval het water toch snel wordt afgevoerd. Iedereen, boeren en burgers, hebben belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater. De partij Lokaal Waterbeheer staat daarvoor! Lokaal Waterbeheer wil ook geen belastingverhogingen behalve trendmatige en wil een betere voorlichting op lokaal niveau. Het waterschap moet nog meer naar buiten treden en frequent communiceren met inwoners van het waterschapsgebied. Ook moet het waterschap niet meer zelf grote en onbetaalbare projecten beginnen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in