Peuterdag bij De Vlonder en Het Palet

De schoolkeuze is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. De openbare scholen in Hattem organiseren voor vrijdagochtend 6 april een ‘Grote Peuterdag’. Tussen 9.00 uur en 11.30 uur zijn peuters en ouders van harte welkom op OBS De Vlonder en OBS Het Palet.

Peuters kunnen deze ochtend de onderbouw van beide basisscholen ervaren door in de klassen te kijken en mee te spelen. Ouders kunnen in gesprek met leerkrachten en de directeur. Ouders hebben daarnaast ook de mogelijkheid om door middel van een rondleiding de rest van de school te bekijken.

Over De Vlonder en Het Palet
Op de Vlonder wordt thematisch én op maat lesgegeven. Deze innovatieve, kleine en gezellige school biedt een rustige en veilige leeromgeving voor uw kind. Het is vrijdag 6 april dubbel feest, want Doomijn opent de peuteropvang op IKC De Meenthe.
Het Palet combineert de nieuwste onderwijsmethodes met een zorgsysteem dat kinderen ondersteunt bij hun cognitieve ontwikkeling. Dit betekent dat de school kinderen uitdaagt om zoveel mogelijk kennis op te doen.