Lezing Dr. Bart Kamphuis over ‘wondere wereld’ NT handschriften

Op donderdag 8 maart houdt Dr. Bart Kamphuis een lezing over ‘De wondere wereld van de handschriften van het Nieuwe Testament’. Soms wordt er in een voetnoot bij een passage in de Bijbel gewezen op het bestaan van andere handschriften.

“Hoe zien die er dan uit? Hoe oud zijn ze? En hoeveel verschillende handschriften zijn er eigenlijk? Op deze en andere vragen gaat Kamphuis deze avond dieper in. Ook komt de vraag aan bod wat het bestaan van verschillende handschriften zegt over de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Foto: Hogeschool VIAA, Ingeborg Lukkien

Kamphuis promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de 19e eeuwse theoloog Jan Hendrik Holwerda, die zelf ook veel onderzoek deed naar nieuwtestamentische handschriften.

De bijeenkomst, georganiseerd door de Leerhuis-commissie van de Protestantse Gemeente Hattem, wordt gehouden in de Emmaüskerk en begint om 20.00 uur.