Gemeentelijke belastingaanslagen zaterdag op de mat

Op zaterdag 27 januari wordt de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2018 bezorgd in Hattem.

Heeft u niets ontvangen via de post? Controleer dan eerst uw berichtenbox van MijnOverheid. Staat hier ook niets in? Neem dan contact op met de gemeente via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16. U ontvangt een gecombineerd aanslagbiljet waarop -indien van toepassing- staan vermeld:
*aanslagregels OZB
*afvalstoffenheffing (vastrecht)
*ledigingen restafval 2017
*rioolheffing
*onderhoudsrecht graf
*WOZ-beschikking

WOZ-waarde
Op 5, 6 en 8 februari tussen 15.00 uur en 20.00 uur kunt u uw WOZ-waarde persoonlijk met een taxateur bespreken. Dit is handig als u twijfelt of de vermelde WOZ-waarde wel correct is. Naar aanleiding van dit gesprek kan de gemeente de aanslag eventueel herzien. Maak een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Geef wijzigingen op tijd door
Het tijdig doorgeven van wijzigingen kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als u in de loop van het jaar verhuist, moet u dit tijdig melden in het stadhuis.

Automatische incasso
Bij automatische incasso wordt het bedrag in acht termijnen afgeschreven. Bij het aanslagbiljet zijn machtigingskaarten bijgesloten. Als u deze vóór 20 februari 2018 instuurt wordt het bedrag van deze aanslag in termijnen afgeschreven.

Kwijtschelding
Als u niet in staat bent te betalen kunt u om kwijtschelding vragen. Meer informatie hierover vindt u op www.hattem.nl/belastingen

Vragen?
Kijk voor meer informatie over bezwaar maken, een taxatieverslag aanvragen, automatische incasso en kwijtschelding op www.hattem.nl/belastingen. Een afspraak met een belastingmedewerker van de gemeente maakt u via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Digitaal
Wilt u de gemeentelijke aanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dit kan via MijnOverheid. Meld u hiervoor aan via www.mijn.overheid.nl