Stichting Leergeld zoekt intermediair in Hattem

Stichting Leergeld Noord-Veluwe zet zich in voor kinderen die opgroeien in moeilijke financiƫle omstandigheden. Als kinderen daardoor bijvoorbeeld geen lid kunnen worden van een sportclub, geen muzieklessen kunnen nemen, hun verjaardag niet kunnen vieren of niet mee kunnen met een excursie, kan Leergeld financieel ondersteunen.

Gezinnen kunnen deze ondersteuning aanvragen bij Leergeld. Zij krijgen dan een intermediair op bezoek. Die bekijkt wat er allemaal voor mogelijkheden zijn -bijvoorbeeld bij de gemeente of andere instanties- en wat Leergeld voor dit gezin kan doen. In gemeenten waar Leergeld actief is heeft zij een team van deze intermediairs. De werkzaamheden van dat team worden ondersteund en aangestuurd door een coƶrdinator. De coƶrdinator is ook degene die beslist of een kind door Leergeld kan worden geholpen en zo ja, hoe.

Intermediair
Leergeld zoekt voor Hattem een intermediair die huisbezoeken aflegt bij de nieuwe gezinnen en zo nodig nogmaals bij een gezinnen die reeds bij Leergeld bekend zijn. Je legt uit wat Leergeld kan betekenen voor de gezinnen en bespreekt met hen welke voorzieningen van gemeente of rijk er zijn waarop zij mogelijk recht hebben. Een uitgebreide taakomschrijving vind je hier.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, je krijgt dus geen salaris, maar wel een computer en een vergoeding voor gemaakte kosten. Kijk op de site leergeldnoordveluwe.nl voor meer info of bel naar 06-51551231


Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland,Ā een landelijke organisatie vanĀ lokale stichtingen.
Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.Ā 
Stichting Leergeld Noord Veluwe is opgericht in 2008 en is nu operationeel in de gemeentes Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Zij werkt volgens de (landelijke) “Leergeldformule”

Leergeld Noord Veluwe is een vrijwilligersorganisatie die haar geld krijgt van gemeenten, particulieren, bedrijven en organisaties. Veel verenigingen en organisaties steunen Leergeld door korting te verlenen op de contributie.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in