Overeenkomst gemeente en Consmema ontwikkeling ‘t Veen

De gemeente Hattem en Consmema Vastgoed BV sluiten een overeenkomst voor ontwikkeling van de oude bedrijfslocatie van Consmema op bedrijventerrein ’t Veen. De gemeente wil ‘t Veen ontwikkelen naar een gemengd gebied met ruimte voor woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid. Consmema heeft aangegeven graag een rol te spelen in de ontwikkeling van het terrein dat zij achterlaat. Dit past goed in het Ontwikkelingsperspectief voor ’t Veen dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.

20 woningen
Het gaat om ontwikkeling van de voormalige locatie van Consmema aan de 3e Industrieweg in ‘t Veen. Consmema Vastgoed BV gaat de locatie voor eigen rekening en risico slopen, saneren en ontwikkelen. Het plan gaat uit van 20 woningen in de hogere prijscategorieën. De gemeente zet op basis van de overeenkomst een bestemmingsplanprocedure in gang.

Diversiteit
Verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden is enthousiast over de plannen: ‘Ik ben blij dat de ontwikkelingen in ’t Veen goed op stoom komen. Met eerst het plan van Nikkels voor de locaties Antarctica, BeterBed en de Kringloop en nu dit mooie plan van Consmema zet de nieuwe woningbouw in Hattem gestaag door. Assenrade is grotendeels afgerond en ’t Veen is een prachtige locatie om de stroom nieuwbouwwoningen voort te zetten. De binnenstad en de uiterwaarden zijn om de hoek, het prachtige natuurgebied ’t Grote Veen ligt er tegenaan en de ontwikkelingen in de buurt bieden veel kansen aan bewoners en ondernemers. Consmema bouwt in een hoger prijssegment. Met de overeengekomen compensatieregeling kan elders in ’t Veen sociale woningbouw worden gestimuleerd. Samen met het plan van Nikkels wordt nu voorzien in de behoefte van bijna alle prijssegmenten voor de komende jaren. Op die manier kunnen we zorgen voor diversiteit en is er voor ieder wat wils. Tenslotte heeft Consmema zich bereid verklaard zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ambitie van de gemeente zoals neergelegd in de klimaatvisie, zodat sprake zal zijn van hoge eisen wat betreft de duurzaamheid van de woningen.’

Verantwoordelijkheid
Directeur Johan Kooij is net zo enthousiast: ‘We hebben bij vertrek uit ’t Veen direct aangegeven dat we graag aan de slag willen met het terrein dat we achterlaten. Met deze overeenkomst nemen we onze verantwoordelijkheid voor de locatie waar ons bedrijf groot is geworden en laten we iets moois achter in ‘ons’ Hattem.’

Zomer 2019
Om de realisatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure nodig. De voorlopige planning is dat de verkoop van de woningen rond de zomer van 2019 kan starten.