Geert Winkel, nr 3 lijst PvdA Hattem

Hattem, een mooie gemeente met voldoende groen, ruimte en sociale contacten zonder opdringerig te zijn. En dat is in de kern waar ik politiek gezien ook sta. Vrijheid van levensovertuiging, wonen en kiezen.

Gelijkheid in de zin van eerlijke kansen voor iedereen. Solidariteit als grondhouding, een denkwijze die staat voor en met elkaar en haar omgeving. Alleen kunnen we iets, met elkaar kunnen we alles!

Wat mij bindt aan de PvdA is zeker het begrip solidariteit. Niet in de zin dat ik met alles en iedereen solidair wens te zijn. Wel in de zin dat iedereen die een opstapje nodig heeft weet dat je geholpen wordt omdat het soms tegen kan zitten in het leven. Ook dáár gaat het om in lokale politiek, zorgen dat je als gemeente en stad niet alleen laagdrempelig bent en blijft voor je inwoners maar ook toegankelijk en de helpende hand reikt aan hen die het even niet meezit. Niet als uitnodigende hangmat maar als vangnet en trampoline voor een stap voorwaarts. Voor iedereen en ongeacht afkomst, kleur, geloofsovertuiging, ras of sekse.

Ook ben ik van mening dat onze gemeente zich moet inzetten om voor haar inwoners betaalbare, duurzame en energiezuinige huur en koopwoningen te realiseren, maar wel onder eigen vlag. Als diepte investering en als sociale investering voor een sociaal en leefbaar Hattem. En ja, beste ondernemer als u kansen ziet om hier een bijdrage aan te leveren dan bent u van harte welkom. En ja, beste ondernemer als u brood ziet in een derde of vierde supermarkt of een restaurant of een ander bedrijf wil vestigen dan bent u bij de PvdA aan het goede adres.

In de raad wordt er te gedetailleerd ingegaan op voorliggende vraagstukken en met heel veel onnodige woorden, te veel onnodige woorden. Mijn inbreng zal zijn dat er meer concreet vergaderd dient te worden. Meer bondigheid in de raad, minder details in de raad en meer vertrouwen in de kennis en kunde van onze ambtenaren. Voor elkaar, met elkaar!

Voor meer informatie waar wij als PvdA voor staan verwijs ik graag naar pvda.hattem.nl en het verkiezingsprogramma 2018-2022.

@Geert Winkel