Opvolger “IJsselhallen Zwolle” komt aan de andere kant van de A28

Het heeft even geduurd, maar er lijkt licht aan het eind van de tunnel. De beoogde nieuwe ‘eventlocatie’ als de vervanger van de IJsselhallen in Zwolle is bekend. Het wordt de Voorsterpoort Oost, oftewel de ándere kant van de A28 bij de huidige IJsselhallen.

Het Zwolse College van B&W heeft deze plek aangewezen als de meest zinvolle. Of eigenlijk zijn er nog twee mogelijkheden: aan de Rieteweg tussen het gebouw van de VEZ en de A28, of een gebied aan de Blaloweg tussen de WRZV-hallen en het gebouw van Talentstad.

Ruime en bereikbaarheid
Het college vindt het belangrijk dat Zwolle een nieuwe plek krijgt voor evenementen. Een grootschalige evenementenvoorziening draagt volgens haar bij aan de groei van de stad en de economische positie, verrijkt het culturele aanbod en zorgt voor werkgelegenheid in Zwolle en de regio. Voorsterpoort Oost is gekozen als meest geschikte locatie, omdat hier veel ruimte beschikbaar is en deze locatie goed bereikbaar is vanaf de A28, het NS-station en de binnenstad.

“Een nieuwe grootschalige evenementenvoorziening gaat Zwolle in de toekomst veel brengen. Een voorziening met een breed aanbod van evenementen, een echte ‘hotspot’ in Zwolle, versterkt onze positie als groeistad in Oost-Nederland.”

Monique Schuttenbeld, wethouder Evenementen gemeente Zwolle

Behoefte
Onderzoek wijst uit dat er ruimte en belangstelling is voor het organiseren van grootschalige evenementen in Zwolle. Denk aan concerten en andere voorstellingen, publieksbeurzen, vakbeurzen en bedrijfsevenementen. Aansluitend aan de ambities van de stad stelt het college een kader en een programma van eisen op. De exacte invulling van de voorziening is uiteindelijk aan een eigenaar/exploitant.

Meerdere partijen
Ook blijkt uit onderzoek en meerdere gesprekken dat er verschillende partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een evenementenvoorziening in Zwolle. Wanneer de gemeenteraad instemt met de locatie kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding worden voorbereid. In de planning voor het uitzetten van de aanbesteding is rekening gehouden met de impact die de coronacrisis heeft op de evenementenbranche.

Bijdrage aan ontwikkeling gebied
Een nieuwe evenementenvoorziening op Voorsterpoort Oost draagt bij aan de ontwikkeling van het hele gebied. De grond die nodig is om de evenementenvoorziening te kunnen bouwen, is in bezit van de gemeente. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van de evenementenvoorziening door grondverkoop. Daarnaast wil het college het hele gebied Voorsterpoort Oost van een impuls voorzien. Een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere openbare ruimte zijn belangrijke onderdelen van de ambitie voor dit gebied.

Impact
Wethouder Monique Schuttenbeld: “De komende maanden gaan we in gesprek met de partijen en bewoners in het gebied. Samen onderzoeken we wat de impact van een evenementenlocatie op het gebied zal zijn. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijkheid kansen op te pakken. Een aantal partijen heeft namelijk zelf ook toekomstplannen voor het gebied. Het zou mooi zijn wanneer we die kunnen combineren.”

Bron: mediapartner RTV Focus

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in