Uitbreiding elektriciteitsvoorziening

De gemeente Hattem en nutsbedrijf Liander zijn met elkaar in overleg over uitbreiding van het “onderstation” aan de Kanaaldijk in Hattem. De uitbreiding van het onderstation is noodzakelijk. Deels wordt de uitbreiding gedreven door de energietransitie, deels door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en woongebieden. De uitbreiding betreft het realiseren van een nieuw gebouw waarin transformatoren en schakelinstallaties worden geplaatst. Daarvoor moet naast de bestaande bebouwing een nieuw “bouwvak” gerealiseerd worden.

Aanpassing bestemmingsplan
De gemeente geeft aan dat dit een wijziging van het bestemmingsplan vraagt, mede omdat het nieuw te bouwen gedeelte – net als het huidige deel – valt onder het bestemmingsplan “Buitengebied, Uiterwaarden”.

Communicatie
Liander heeft inmiddels gesprekken gehad met de direct omwonenden. Deze omwonenden staan in principe niet afwijzend tegenover de plannen van Liander en hebben ook vanuit hun kant enkele wensen doorgegeven. De gemeente Hattem gaat samen met Liander bekijken of aan die wensen tegemoet kan worden gekomen.
Ook zal er overleg plaatsvinden met omwonenden over de nadere uitwerking van het initiatief en het landschapsplan.

Onderstation
Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet, waarbij -in dit geval – de 380k-volt wordt omgezet naar een lagere spanning. Dat wordt vervolgens door in de grond liggende elektriciteitskabels getransporteerd naar verdeelstations in de wijken, waar het opnieuw verlaagd wordt naar de spanning, die door het huisnetwerk kan worden gebruikt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in