Convenant Cultuuronderwijs getekend

Het terras van het Bakkerijmuseum vormde het decor voor de ondertekening van het Convenant Cultuuronderwijs. Diverse partijen in Hattem doen mee aan het convenant dat voor de Hattemse basisscholen, het Cultuurplein de gemeente de basis vormt om de kwaliteit van cultuureducatie in Hattem te versterken. De afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020 tot en met 2025.

In het convenant hebben de partijen vastgelegd hoe zij in de komende jaren ieder vanuit hun eigen rol werken aan hun gezamenlijke ambities. De scholen leggen in het convenant bijvoorbeeld vast dat zij op iedere school minstens één Interne Cultuurcoördinator in dienst hebben. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor goede contacten met andere overheden, zoals de provincie. Het Cultuurplein adviseert bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen over een interessant en uitdagend cultureel lesprogramma.

Bezoek musea
De kinderen van het basisonderwijs leren door de cultuurlessen bijvoorbeeld meer over hun eigen leefomgeving en de geschiedenis. Dit doen zij ondermeer door bezoek aan Molen de Fortuin, Heemkunde Hattem, de Hattemse musea. Maar ook door uitleg over de Stolpersteine die op diverse plaatsen in Hattem te vinden zijn als herinnering aan Hattemers die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Wethouder Auke Schipper onderschrijft het belang van deze organisaties. “Ik vind het prachtig dat zij zich willen inzetten voor de ontwikkeling van onze jongste inwoners. Cultuureducatie is een andere manier van leren waarbij doen, ervaren en het creatieve proces centraal staan. Onderwijs over cultuur geeft kinderen een beeld van onze samenleving en waar we vandaan komen en zorgt er voor dat kinderen met verschillende brillen op kunnen kijken naar de wereld om hen heen. Bovendien geeft het, door de deelname van de lokale cultuurinstellingen, extra binding met en begrip van hun woonplaats.”

Zaterdag 19 juni is Edith de Jong van het Cultuurplein en huurder van De Dijkpoort in de uitzending van Hattem Actueel om verder te praten over het convenant en de betekenis ervan voor de culturele educattie van kinderen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in