Lions steunen Kooi van Wassenaer

De Kooi van Wassenaer wordt het spektakelstuk van het Dikke Tinne Festival, dat dit jaar op zaterdag 22 september door Rond Uit Hattem wordt gehouden. De kooi van Wassenaer was opgehangen in een van de zeven meter dikke torens van het Dikke Tinne Kasteel. Van 1512 tot 1514 werd hier legeroverste Jan van Wassenaer gevangen gehouden.

Met het voorbeeld van de kooi die honderden jaren geleden ook al in Hattem stond als blauwdruk, werkt een grote groep vrijwilligers aan de realisatie van de kooi en het toneelstuk rondom de Kooi van Wassenaer. Als tastbare herinnering aan het verleden wordt de Kooi na het historische festival geplaatst op het Tinneplein. Reden voor de Lions om dit project financieel te ondersteunen.

De overhandiging vond plaats in de Kooi door Henderikus Cazemier namens de Lions aan de afvaardiging van de bouwers van de Kooi van Wassenaer.