Hattem laat zich zien op de Internationale Hanzedagen

Hanzestad Hattem is present op de Internationale Hanzedagen in Rostock, Duitsland op 21 tot en met 24 juni 2018 zijn.

Hanzejeugd
Jaron Rook en Joanne Visscher gaan dit jaar Hattem vertegenwoordigen bij de Hanzejeugd. Zij zijn al vaker mee geweest naar de Hanzedagen. Na een bezoek aan Hattem, inclusief Hanze stadswandeling, zijn zij er helemaal klaar voor om Hattem te promoten in Duitsland. Het programma van de Hanzejeugd speelt zich grotendeels af op historische zeilschepen in en om Rostock, met als hoofddoel kennismaken met andere culturen, samenwerken en doorgeven van tradities.

Tentoonstelling Hanze kunstwerken
Begin mei won Marlies van Hoogenhuizen met haar kunstwerk van jute zakken de wedstrijd voor het Hattemse Hanze kunstwerk. Rostock bood iedere Hanzestad een geldbedrag om een eigen Hanzekunstwerk te maken voor de internationale tentoonstelling. Marlies’ kunst-werk heeft daar een inmiddels een mooie plaats gekregen.

De andere Nederlandse Hanzesteden die deelnemen zijn Deventer, Doesburg, Elburg, Har-derwijk, Hasselt, Kampen, Maasbommel, Oldenzaal, Ommen, Tiel, Venlo, Zutphen en Zwol-le. De steden trekken samen op om de onderlinge, maar ook de internationale contacten te bevorderen en om te netwerken op economisch, toeristisch en cultureel gebied.

Internationale Hanzemarkt
De Nederlandse Hanzesteden presenteren zichzelf gezamenlijk in een stand op de Hanze-markt. Bij de Nederlandse stand kan men terecht voor toeristische informatie en een Neder-lands hapje en drankje. Het doel is om de Duitse toerist enthousiast te maken voor een be-zoek aan de Hanzesteden in Nederland. Ook Rond Uit Hattem draagt haar steentje bij aan deze markt.