Uitstel van betaling voor Vérian

Gisteren is voor Vérian Care & Clean BV surseance van betaling aangevraagd én uitgesproken door de rechtbank. Er is een bewindvoerder benoemd door de rechtbank die samen met de bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen.

De bewindvoerder gaat samen met hen de komende periode gebruiken om alle mogelijkheden te bekijken om continuïteit van werk in dezelfde omgeving zoveel mogelijk te behouden.

De medewerkers blijven tot die tijd in dienst van Vérianen, waardoor de zorgverlening aan de cliënten doorgaat.

Voor Stichting Vérian en de Vérian Zorgcentrale is een financier gevonden waardoor de voortgang van de Stichting en de Zorgcentrale geborgd blijft. Vérian continueert hiermee de zorgverlening op het gebied van verpleging & verzorging, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jeugdgezondheidszorg, diëtetiek, personenalarmering en bereikbaarheidsdiensten. Verian geeft aan zo verder te kunnen bouwen aan de kwalitatief goede organisatie.

In Hattem levert Vérian deze diensten.
*Verpleging en verzorging
*Nachtzorg
*Waakzorg
*Jeugdgezondheidszorg
*Maatschappelijk werk
*Voedingsvoorlichting & dieetadvisering
*Thuisbegeleiding
*Specialistische zorg op het gebied van:
○ Wondzorg
○ Longziekten
○ Niet Aangeboren Hersenletsel
○ Palliatieve zorg
○ Diabetes Mellitus
○ Stomazorg
○ Dementie en kwetsbare ouderen
○ Continentiezorg
○ Hoogcomplexe verpleging (Technoteam)