CDA Hattem presenteert verkiezingsprogramma

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst bij Zoethout Eigen Werk presenteerde het CDA Hattem zaterdag het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022. Voorzitter Henberto Remerts overhandigde het eerste exemplaar aan lijsttrekker Martijn Hospers. Het verkiezingsprogramma heeft als motto “Samen leven – samen doen.”

Een trotse voorzitter Remmerts vertelde dat het ledenbestand van het CDA Hattem in 2017 sterk is gegroeid tot bijna 100. Maar liefst 8 nieuwe leden en 8 nieuwe vrienden van het CDA schreven zich in. Hij gaf aan dat het woord samen echt bij het CDA past: “De 19 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen vormen een mooie afspiegeling van de Hattemse samenleving. Ieder brengt vanuit z’n eigen leefomgeving in de partij ter sprake wat er onder de mensen leeft. De lijnen zijn kort tussen (steun)fractie, commissieleden en bestuur en dat werkt heel goed.”

Het CDA is blij met het nieuwe verkiezingsprogramma, dat voortbouwt op de inbreng in het huidige coalitie-akkoord. Lokale thema’s zoals genoeg & betaalbaar bouwen voor elke levensfase, zorg ongeacht levensbeschouwing, aandacht voor armoede en eenzaamheid, het belang van natuur & milieu en ruimte voor de ondernemer, zijn nader uitgewerkt vanuit een christendemocratische mens- en maatschappijvisie.

Henberto Remmerts overhandigde dan ook met vertrouwen het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Martijn Hospers die zich de afgelopen 4 jaar als een verbindend, deskundig en betrouwbaar CDA-wethouder heeft gemanifesteerd: “Ik spreek de wens uit dat je na de verkiezingen samen met je CDA-team je werk koersvast mag voortzetten. Samen leven – Samen doen!”