De Zonnesteen minder vaak geopend

Vanaf januari zal De Zonnesteen, inloophuis voor mensen die met kanker te maken krijgen, alleen nog open zijn op de dagdelen dat er activiteiten worden georganiseerd. De resultaten van een enquête bij de vrijwilligers en bezoekers waren de aanleiding voor dit bestuursbesluit.

Drie-en-een-halfjaar geleden opende De Zonnesteen haar deuren in Hattem, om ook op de NO-Veluwe een warme en veilige ontmoetingsplek te realiseren voor mensen, jong en oud, die in hun leven met kanker of een andere ernstige ziekte in aanraking komen.

In de afgelopen jaren bleek het echter lastig voldoende gastvrouwen en -heren en bestuursleden te vinden die gelegenheid hadden om zich een aantal uren per week vrijwillig in te zetten om De Zonnesteen vijf dagdelen per week open te houden. Ook bleef de verwachte groei van het aantal bezoekers uit.

Omdat vaste bezoekers, voornamelijk uit Hattem, Heerde en Zwolle, in de evaluatie aangaven graag samen met lotgenoten te willen doorgaan met hun activiteiten, is in goed overleg besloten alleen nog open te zijn op de dagdelen dat er activiteiten georganiseerd worden. In de praktijk komt dit neer op de dinsdagochtend (danscoaching en yoga), woensdagmiddag (kindergroep en koor)  en vrijdagochtend (schilderen).

Op de website van De Zonnesteen is meer informatie over de activiteiten te lezen. Belangstellenden die aan een activiteit willen deelnemen of eens een kijkje willen nemen, zijn van harte welkom. Neem dan telefonisch contact op 06-12188146 of e-mail naar info@inloophuisdezonnesteen.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in