Waardig ouder worden in Hattem

Op zaterdag 12 december ondertekenden een groot aantal organisaties het manifest ‘Samen Ouder Worden’. Op initiatief van de ChristenUnie is dit uitgewerkt tot een Hattemse variant. De ondertekenaars beloven samen te werken aan een actieplan ‘Waardig Ouder Worden’ voor Hattem.

Twee belangrijke behoeften
Terwijl de kerstboom van een kruis wordt voorzien, rolt Arend Palland (fractievoorzitter ChristenUnie) het manifest al uit voor de eerste ondertekenaar. Dat is Gina Guldenaar van de lokale VVD. Arend heeft in de afgelopen periode heel wat telefoongesprekken gevoerd om de ondertekenaars te betrekken bij het plan. ’Je merkt dat onze ouderen twee belangrijke behoeften hebben, passende woonruimte binnen het vertrouwde Hattem en contact. Het laatste is in deze dagen misschien nog wel belangrijker dan het eerste. Met dit initiatief willen we een beweging binnen Hattem veroorzaken die dat in gang zet. En – we hadden niet anders verwacht – alle politieke partijen scharen zich achter dit initiatief.’ 

Kerstwensen
Terwijl de eerste handtekeningen worden gezet hangen enkele kinderen kaarten voor ouderen in de kerstboom. Ze zijn gemaakt door leerlingen van de Zaaier en het Greijdanus. De volgehangen spar krijgt een plekje in de hal van de Bongerd. Dat lijkt de ChristenUnie een mooi symbool, want een van de onderdelen van het manifest is werken aan verbinding tussen jong en oud. Nadat ook Inge van Loo van de Hanzeheerd getekend heeft, verlaat de fietskaravaan De Bongerd.

In plaats van in een zaaltje neer te strijken met alle betrokkenen fietst Arend met collega-raadslid Hans Havinga door druilerig Hattem om de handtekeningen op te halen. Op de bakfiets rammelt de ‘ondertekentafel’ en ligt het document, zodat ieder veilig buitenshuis een zijn bijdrage kan plaatsen. Die ondertekening biedt meteen gelegenheid om even bij te praten. Hans Havinga: ’Er is in die gesprekken eigenlijk maar één refrein: help de ouderen in Hattem verder met contact en onderdak. Dit manifest is een goede zaak, maar iedere Hattemer kan ook zonder manifest meteen al aan de slag voor zijn naaste. Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven in onze stad van bijvoorbeeld de SWH, particulieren en kerken. Maar we hebben ook een paar nieuwe ideeën gehoord.’

Wintermaatjes
Een van die nieuwe initiatieven is het Wintermaatjesproject van de netwerkgroep Hattemers in coronatijd. Het doel van dit project is dat mensen die elkaar niet kennen met elkaar in contact komen. Het gaat hier om vrijwilligers, de Wintermaatjes, die omkijken naar mensen (zowel ouderen als jongeren) die behoefte hebben aan sociaal contact. Op deze manier wil men ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen.
Het Wintermaatjesproject loopt van half december tot 1 maart 2021 en meer informatie is te lezen op de website van SWHattem. Het Coronahulppunt Hattem zorgt dat de Wintermaatjes aan elkaar worden gekoppeld.
Voor meer informatie of aanmelden: info@swhattem.nl. Aanmelden kan ook door een brief in de bus te doen bij het kantoor van SW Hattem in de Marke of bij het kantoor van De Hattemer aan de Tweede Walsteeg 4 in de binnenstad.

De ondertekenaars van het manifest ‘Samen Ouder Worden’ gaan na de kerstdagen aan de slag om de voornemens te vertalen in concrete activiteiten. Wie daarbij aan wil sluiten, is hartelijk welkom, aldus de initiatiefnemers. Informatie hierover is via e-mail te krijgen bij havingahans@gmail.com.

Ondertekenaars

Naam Namens Organisatie
Arend Palland ChristenUnie Hattem
Gina Guldenaar VVD Hattem
Inge van Loo Hanzeheerd
Mathilde Stam SWH
Erik Kort D66
Wilfred Juurlink Het Baken
Frank Kodden Driezorg
Teun Juk CDA
Tonny Keizer / Gerda Mulder PvdA / Buurtzorg Hattem
Adrie Fijn KBO
Sikko Schollema PCOB

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in