Gemeente zoekt locaties voor tijdelijke huisvesting

Op korte termijn zullen – naast de bestaande woningbouwplannen – in Hattem 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes worden gerealiseerd om de ergste druk van de woningmarkt te halen.
Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, statushouders of Oekraïense vluchtelingen.

Locatieonderzoek heeft geleid tot potentiele locaties
De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar mogelijk geschikte locaties om deze doelgroepen te huisvesten. Ook Hattemers konden hier suggesties voor geven tijdens een
informatiebijeenkomst op 19 april 2023.
Het locatieonderzoek heeft geleid tot een selectie van potentiele locaties die geschikt zijn voor het bouwen van tijdelijke huisvesting. Er wordt gezocht naar meerdere locaties omdat niet alle tijdelijke woningen op één locatie worden gerealiseerd. Mogelijk volgen er in de toekomst nog meer locaties.

De locaties zijn nog niet definitief. Het betreft:
• Het nu braakliggend en voormalige terrein van Brimos in ’t Veen, ter hoogte van de 3e Industrieweg nummer 8.
• Het zuidelijke deel van het weiland gelegen aan de Apeldoornseweg en Wilgenlaan (ter hoogte van Apeldoornseweg 22 t/m 26 en Wilgenlaan 24 t/m 26).

In gesprek met omgeving.
de gemeente zal met de omwonenden van de locaties gaan we in gesprek tijdens inloopavonden. De eerste gesprekken vinden eind september plaats. De omwonenden krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders neemt na het gesprek met de omwonenden het besluit waar tijdelijke woningen worden gebouwd. De potentiele locaties die nu in beeld zijn gebracht zijn nog niet definitief aangewezen als locatie.
zie ook www.hattem.nl/tijdelijkehuisvesting

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in