Zuivelmuseum Erve IJzerman ‘in wording’

De stichtingen Erve IJzerman en De Melkmaten stellen vanaf zaterdag 16 juni boerderij Erve Ijzerman elke zaterdag tot half september van 10 tot 17 uur open. Hierdoor kan iedereen de opbouw van het ‘zuivelmuseum in wording’ op de voet volgen.

Nu de formaliteiten als de Omgevingsvergunning en een huurcontract met de eigenaar van het pand zijn afgerond, kan de boerderij aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld daadwerkelijk worden opengesteld.

“Dankzij de beperkte huur die de eigenaar de eerste jaren vraagt, kunnen we nu echt aan de slag. Maar omdat we nog veel moeten doen, spreken we van het zuivelmuseum in wording”, aldus Inez Pijnenburg namens Erve IJzerman en Peter van Moerkerk namens De Melkmaten.

De opzet is dat vanaf 16 juni de voorkamers op een aardige wijze zijn ingericht. De ene als Annie Oosterbroekkamer met een sfeer uit de jaren ’50 en de andere als presentatieruimte waar bezoekers films over de landbouwhistorie en zuivelthema’s kunnen zien.

In de paardenstallen richt De Melkmaten een expositie in met een viertal thema’s over de zuivelhistorie. “Daaronder ook aandacht voor de geschiedenis van de zuivelfabriek Heerde”, meldt van Moerkerk. In de varkensstal is een eenvoudig horecapunt ingericht om bezoekers te ontvangen. De andere ruimtes in de boerderij worden voorlopig zo ingericht dat ze een beeld geven van het leven in de IJsselhoeve van honderd jaar geleden.

Eigenaar Boerderij en Landschap, een dochteronderneming van eigenaar BOEi werkt ondertussen door aan de fondswerving voor de volgende fase van de restauratie van het pand. In de eerste fase zijn de daken volledig vernieuwd en zijn voorzieningen als elektra, water, riolering en verwarming aangelegd om de openstelling mogelijk te maken. In een volgende fase zijn kozijnen, luiken, deuren en voegwerk aan de beurt.

Erve IJzerman en De Melkmaten richten zich nu op de fondswerving voor de aanstelling van een procesbegeleider. Die krijgt tot taak om de fondsen te werven voor de verdere inrichting van Erve IJzerman als Nationaal zuivelmuseum.

De entree is voor het eerste jaar vastgesteld op 2,50 euro en kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gratis toegang. Wie voor 15,00 euro ‘Vriend(in)’ is of wordt van Erve IJzerman heeft het hele jaar 2018 gratis toegang om zo de voortgang te kunnen volgen. Dat kan ook via de site www.erveijzerman.nl.


Al vanaf eind 2010, na het overlijden van de laatste bewoonster Dina IJzerman, wordt er gewerkt aan de herbestemming van de bijzonder authentieke en imponerende IJsselhoeve Erve IJzerman. Na instemming van de erven van Dina IJzerman, nam de Stichting Recreatie Wapenveld het initiatief voor openstelling van het complex met een publieke functie. Van meet af aan is samengewerkt met stichting De Melkmaten om er het Nationale zuivelmuseum te realiseren. Tot nu toe heeft Nederland als ‘zuivelland’ geen Nationaal zuivelmuseum. Het is een forse ambitie die stap voor stap dichterbij is gekomen. Het pand werd in 2012 aangekocht door Boerderij en Landschap. Dit met steun van de plaatselijke fondsen de Jan Nienhuisvereniging, de Ir.R.R. Van der Zeestichting, aannemersbedrijf Van Laar Zwerus en een garantstelling door de de gemeente Heerde.

Boerderij en Landschap is een zelfstandige dochter van BOEi, de organisatie die zich landelijk bezig houdt met het restaureren en herbestemming van cultureel erfgoed. Naast de investering van Boerderij en Landschap is dankzij bijdragen van de provincie Gelderland (450.000 euro) en de gemeente Heerde (60.000 euro) vanuit het project Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld, de restauratie en herbestemming tot zuivelmuseum mede mogelijk gemaakt. Door Museumadvies Els Thijssen uit Amsterdam werd in 2015 een Museumvisie en een bidbook gemaakt. In 2017 is de boerderij met aanleg van electra, riolering,verwarming en de aanleg van een parkeerplaats, gebruiksklaar gemaakt.

De Melkmaten heeft ondertussen op het Berghuizerterrein aan de Ir. R.R. Van der Zeelaan in Wapenveld, een depot ingericht om haar collectie, die verspreid was over verschillende locaties elders in het land, bijeen te brengen en te registreren. Dankzij bijdragen van de al genoemde plaatselijke fondsen, de gemeenten en de provincie aangevuld met de bijdragen van de H. Matenstichting en de Rabobank, kunnen Erve IJzerman en De Melkmaten nu verder werken aan de openstelling en inrichting van het complex tot het Nationale zuivelmuseum Erve IJzerman.