Andreascantorij ontvangt Trinity International Concert Choir

Afgelopen zaterdag waren de leden van het Trinity International Concert Choir (TICC) te gast in Hattem. De zangers uit Frankfurt genoten van een rondleiding door de stad en verzorgden samen met de Hattemse Andreascantorij een concert met afwisselend repertoire. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Hattemers binnen niet al  te lange tijd een tegenbezoek in Frankfurt afleggen.
(lees verder onder de foto … )

Stadgids Dirk van der Worp wijdt de bezoekers uit Frankfurt in in de historie van Hattem

‘Hattemers houden van hun stad’
Het is tien uur ’s morgens als de bus uit Frankfurt aankomt op de Hattemse Bleek. Een van de leden van de Andreascantorij heeft enkele jaren bij het TICC gezongen waardoor de contacten konden onstaan, met dit bezoek als resultaat. De net aangekomen zangers hebben de dag tevoren al kunnen genieten van het Hollandse landschap en stedeschoon in plaatsen als Enkhuizen en Monnickendam. Maar Hattem maakt ook grote indruk op de koorleden die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en Frankfurt als woonplaats en de liefde voor koorzang delen. ‘Het is te merken dat de Hattemers van hun stad houden’, aldus een van hen. ‘Overal zie je bloemen aan de lantarenpalen en de huizen zijn goed verzorgd.’ De Hattemse stadsgidsen doen ondertussen hun best om in het Duits en Engels de gasten in te wijden in de geheimen van Kladdegat, Daendels en andere Hattemse curiositeiten.

Eten, zingen, eten
Na een door de Hattemse koorleden verzorgde lunch beginnen de repetities onder leiding van TICC dirigent Michael Bücher en cantorij-muzikaal leider Herman Weelink. Als die voorbij zijn, is het al tijd voor de avondmaaltijd, opnieuw verzorgd door de leden van de Andreascantorij. 

Enthousiast publiek
Het optreden ’s avonds verloopt succesvol. Koormuziek en solozang in uiteenlopende stijlen, van Gregoriaans tot redelijk recent wisselen elkaar af. Het openings- en het slotnummer worden door beide koren samen verzorgd. Bijzondere indruk maken de optredens van enkele koorleden die virtuoos fluit blijken te spelen en solozang beheersen. Hoewel er aan het optreden niet veel ruchtbaarheid is gegeven laten enkelen van de ruim zestig aanwezigen na afloop weten onder de indruk te zijn van de muzikale kwaliteit van de beide koren. 

Zum Wohl!
Na afloop van het optreden vieren de beide koren de onderlinge band door op het Kerkplein met elkaar het glas te heffen op de muziek en de ontstane vriendschap. En als de geluiden tijdens dat samenzijn niet bedriegen, zal de Andreascantorij binnen niet al te lange tijd ook in Frankfurt te horen zijn. 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in