Vraag voor “wethouder van roest en oud ijzer”

Tijdens het vragenuurtje in de Hattemer raad van vorige week vroeg Teun Juk -fractievoorzitter van het CDA- aandacht voor goede toeristisch-recreatieve informatieborden langs de IJssel. Juk: “Ik heb een vraag voor de wethouder van roest en oud ijzer.”

De drie aanwezig collegeleden keken elkaar aan en dachten: ‘wie zou dat zijn?’ Al snel werd duidelijk dat het een vraag voor wethouder Tigchelaar was. Teun Juk: “Er was eens een tijd dat langs het fietspad over de dijk tussen het kerkhof en de nieuwe sluis er een mooi bord stond met uitleg over de nieuwe natuur. Daarbij keurige bankjes. Wie er nu langs fietst, ziet alleen een groot roestig bord en bankjes die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken”.

Hij vroeg de wethouder om hierover in overleg te treden met het waterschap en nog voor het zomerseizoen met een oplossing te komen. Wethouder Tigchelaar deed de toezegging hierover in overleg te treden met het waterschap. Zij gaf aan dat het waterschap bezig is een aantal zaken aan te pakken in het kader van ruimte voor de rivier.