HattemCentraal blij met toezeggingen Lidl op alternatief plan

“Wij zijn voor een derde supermarkt maar delen met de rest van de raad onze zorgen over de vestigingsplannen van een Lidl zoals die er nu liggen.” Aan het woord is Frank Nico Hogeweg, commissielid van HattemCentraal (HC). HC heeft daarom een alternatief plan bedacht en besproken met Lidl.

Tijdens de Commissievergadering van 1 november 2021 zijn de plannen voor de vestiging van een Lidl in Hattem besproken. Tot verbazing van de initiatiefnemer van het Lidl-filiaal, waren er behoorlijk wat vragen en opmerkingen. Reden voor Lidl om in gesprek te gaan met de fracties.

“HattemCentraal is blij met het initiatief van Lidl om met de raad in gesprek te gaan en mooi dat dit ook nog tot resultaten heeft geleid,” aldus Hogeweg.

Alternatief plan
“Met Lidl hebben wij het alternatieve plan besproken dat wij hebben gemaakt. Lidl gaf hierbij aan dat zij positief staan tegen de aanleg van een fietspad vanaf het Roseboomspoor.
De door ons voorgestelde groenstrook achter de tuinen van de Leliestraat komt er niet. Hiermee wilden wij bereiken dat de bewoners van de Leliestraat niet tegen een muur van 4,5 m hoog moeten aankijken. Ook gaf Lidl aan dat er aan de andere kant geen groenstrook komt, vanwege de draai die vrachtwagens moeten kunnen maken.
Wel hebben ze de roep van ons om meer groen tussen de parkeerplaatsen overgenomen.
Tot slot gaf Lidl aan in het kader van duurzaamheid boven het binnenste gedeelte van het parkeerterrein zonnepanelen te willen plaatsen.”

Niet tegen een 3e supermarkt
Hogeweg gaf duidelijk aan dat HC voor de komst van een 3e supermarkt is. “Het winkeloppervlak is vrij groot voor Hattem. Wij delen ook de zorgen van de raad als het gaat om een goede impasbaarheid. Lidl zit vast aan 1.300 m² met de winkelformule omdat dat de ondergrens is voor kleinere filialen. De komst van een supermarkt van die grootte op ’t Veen betekent wat voor de leefomgeving als het gaat om verkeerbewegingen en dus verkeersveiligheid en daarnaast kan het consequenties hebben voor de binnenstad van Hattem.”

Positief verrast
“We hebben als HattemCentraal goed geluisterd tijdens de commissievergadering en naar de geluiden uit de samenleving. Wij hebben getracht met een alternatief plan deze zorgen te verwoorden in aanpassingen. Deze hebben als doel een snelle komst van Lidl en geen vertraging door een mogelijke gang naar de Raad van State. Wij waren dan ook positief verrast dat Lidl in ons gesprek aangaf de zorgen te delen en in een nieuwe schets de aanpassingen deels heeft overgenomen. Helaas, gezien de formule die zij hanteren, waren zij niet bereid om het vloeroppervlak van 1300 m² te verkleinen. De zorgen van onze (binnenstad)ondernemers hebben wij niet weg kunnen nemen. Inmiddels hebben wij antwoord van het college waaruit blijkt dat de 1.300 m² winkel vloeroppervlak gewaarborgd kan worden. En daarnaast hebben we de toezegging van de Lidl zelf in de commissievergadering,” besluit Frank Nico Hogeweg.

Raadsvergadering
Maandag 15 november 2021 staat het bestemmingplan Lidl op de agenda van de Raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in